Początek Koniec
Jelenie szlachetne          byki 21.08 do końca lutego
łanie 01.10 15.01
cielęta 01.10
do końca lutego

 Jelenie sika  byki 01.10
15.01
łanie
cielęta
  
Daniele   byki 01.10 31.01
łanie 01.10 15.01
cielęta
   
Sarny  kozły 11.05 30.09
kozy i koźlęta 01.10 15.01
   
Dziki

odyńce, wycinki,

przelatki, warchlaki

przez cały rok
lochy 15.08 15.01
    
Borsuki  01.09 30.11
    
Tchórze i kuny (leśne i domowe)  01.09 31.03
    
Lisy  01.06 31.03
    

Norki amerykańskie,

jenoty i szopy pracze

przez cały rok
    
Kaczki

krzyżówki, cyraneczki,

głowienki i czernice

15.08 21.12
    
Gęsi

gęgawa, zbożowa

i białoczelna

01.09 21.12
    
Łyski  15.08 21.12
    
Gołębie grzywacze  15.08 30.11
    
Słonki  01.09 21.12
    
Jarząbki  01.09 30.11