Wszystkie informacje które zostały zawarte w KRONICE są tylko niewielkim ułamkiem dotychczasowej historii naszego Koła. 

Kronika od samego początku istnienia prowadzona jest w formie pisanej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, oryginał przechowywany jest przez Zarząd dla przyszłych pokoleń będących "spadkobiercami" dorobku Koła, drugi egzemplarz będący kopią dostępny jest dla każdego chętnego zgłębiania informacji o naszym Kole.

 

Wraz z powstaniem strony internetowej, a przypomnieć trzeba, że to już 12 lat od kiedy kol. Ryszard sprawił, że Koło Łowieckie "Daniel" w Kętrzynie jako jedno z pierwszych w województwie zaistniało w szeroko pojętej "sieci", Kronika została prowadzona również w sposób elektroniczny.

 

Proszę nie zapominać, że kol. Ryszard który na ówczesne czasy nie posiadał wiedzy z zakresu programowania komputerowego oraz znajomości języka HTML, włożył niezwykły ogrom pracy i wykazał nadzwyczajną determinację by dotychczasowa strona internetowa w sposób praktyczny mogła służyć członkom Koła.

 

Kol. Ryśku ogromne wyrazy uznania od Nas Wszystkich.

 

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019