Koleżanki i Koledzy !

 

Proszę o zapoznanie się z poniższym pismem

Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2016 roku.

 

Pismo MŚ z dnia 29.01.2016

 

 Prezes