W dniu 12.02.2016r. na posiedzeniu Zarządu Koła
 
 n/w myśliwi zostali jednogłośnie przyjęci w poczet członków niemacierzystych Koła:
 
- Kol. Jarosław Ciesielski
- Kol. Ryszard Waś 
 
 
Witamy w Naszym gronie.
 
 
 
Zarząd