UWAGA !!!

Wszystkie obwody zostały objęte NIEBIESKĄ strefą ASF.

Łowczy

Koleżanki i Koledzy !
 
W imieniu zarządu koła zapraszam na polowanie otwierające sezon polowań na kaczki. Zbiórka o godz. 8.00 w dniu 01.09 br. przy wiacie w obwodzie 14. Prowadzący polowanie kol. Wiesław Szczepański. Przed polowaniem zostanie przez łowczego przeprowadzone szkolenie z zakresu zasad bioasekuracji i bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych.
                                                                                              Darz Bór
                                                                                            J. Worotnicki

UWAGA !!!

W zakładce "Dla Członków Koła" została umieszczona Uchwała WZ oraz zatwierdzony Plan pracy na sezon 2018/2019

 

Poniżej znajduje się pismo do zapoznania PLW dotyczące BIOASEKURACJI

 

Pismo PLW

Koleżanki, Koledzy, informuję:
 
I. że Zarząd Koła zawarł korzystną dla Naszego Koła umowę dotyczącą dostarczania tusz pozyskanej zwierzyny do punktu skupu firmy Weles.
W związku z powyższym wszystkie tusze pozyskanej przez myśliwych zwierzyny mają być dostarczone do punktu skupu w/w firmy. Oczywiście powyższe nie dotyczy tusz zakupionych przez myśliwego na użytek własny.
 
II. W dniu 19 maja br. w Jedwabnem odbędzie się regionalna wystawa łowiecka na która serdecznie zapraszam. Jednocześnie informuję,że istnieje możliwość zorganizowanego wyjazdu na przedmiotową wystawę pojazdem służbowym. W związku z powyższym osoby chętne winne zgłaszać się do kol. R. Przewódzkiego. 

 

 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Janusz Worotnicki

 

W związku z nadesłanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii

zobowiązuje się myśliwych, którzy pozyskali dzika do dostarczenia próbek krwi

do PLW ul. Rynkowa 5 w Kętrzynie.