Koleżanki i Koledzy,

w zakładce "Dla Członków Koła"

został umieszczony plan pracy na sezon łowiecki 2020/2021

 

 

Szanowni Myśliwi,

prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.

Pragniemy, by film ten został rozpowszechniony wśród myśliwych, o co prosimy Zarządy Okręgowe, a także poszczególnych myśliwych.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tnKsAS6ODBI&feature=youtu.be

Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ap21dnDljc0&feature=youtu.be

Miejmy na uwadze bioasekurację  nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.

By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.

 

Koleżanki i koledzy
 
informuję, że w każdy wtorek można nieodpłatnie korzystać ze strzelnicy w m. Kętrzyńska Kępa koło Gałwun.
Klucze do strzelnicy znajdują się u Prezesa Koła.
 
Wszystkich chętnych do korzystania ze strzelnicy proszę o zapoznanie się z regulaminem strzelnicy
 
 
 
 
Pozdrawiam
Darz Bór
Piotr Kiziewicz

 

KOMUNIKAT

 

Realizując Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 4 lutego 2020 roku

nakładający na Koło obowiązek dokonania odstrzału sanitarnego dzików w dzierżawionych obwodach łowieckich

Koło zawarło umowę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kętrzynie na dokonanie odstrzału sanitarnego dzików

w obwodzie nr 14 - 3 szt i w obw. nr 39 - 9 szt.

Ponadto z zawarto umowę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Węgorzewie

na dokonanie odstrzału sanitarnego dzików w obw. nr 39 - 9 szt.

 

Do czasu wykonania odstrzału sanitarnego

wstrzymuje się odstrzał dzików w ramach realizacji Rocznego Planu Łowieckiego. 

 

Pozyskujemy wyłącznie "dziki sanitarne"

 

 Łowczy