KOMUNIKAT

 

Realizując Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 4 lutego 2020 roku

nakładający na Koło obowiązek dokonania odstrzału sanitarnego dzików w dzierżawionych obwodach łowieckich

Koło zawarło umowę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kętrzynie na dokonanie odstrzału sanitarnego dzików

w obwodzie nr 14 - 3 szt i w obw. nr 39 - 9 szt.

Ponadto z zawarto umowę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Węgorzewie

na dokonanie odstrzału sanitarnego dzików w obw. nr 39 - 9 szt.

 

Do czasu wykonania odstrzału sanitarnego

wstrzymuje się odstrzał dzików w ramach realizacji Rocznego Planu Łowieckiego. 

 

Pozyskujemy wyłącznie "dziki sanitarne"

 

 Łowczy

 

 

 

 

Koleżanki i koledzy
Informuję że w dniu 10.12.2019 r w obwodzie nr 14 przeprowadzono introdukcję Danieli.
Zakupione  daniele pochodzą z gospodarstwa rolno - hodowlanego w Małdytach.
Do łowiska w celu odświeżenia krwi istniejącej populacji wpuszczono trzy byki i pięć zacielonych łań.
Na powyższy cel nasze koło otrzymało dotację w wysokości 7 tys. złotych ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
Proszę o obserwację chmar danieli w okolicach rejonów 5,10 i 11 oraz przekazywanie powyższych informacji dla Podłowczego Koła.
 
 
Darz Bór 
Piotr kiziewicz
 
 
Daniele 1
 
 
 
 
 
Daniele 2

 

Koleżanki i koledzy 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem Głównego Lekarza Weterynarii
oraz stosowanie się do zaleceń w nim przekazanych.
 
 
Darz Bór
Piotr Kiziewicz
Koleżanki i koledzy
Informuję, że w dniu 20 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przedmiotowymi zmianami w regulaminie polowań.
 
 
Darz Bór
Piotr Kiziewicz
 

 

Koleżanki, Koledzy

informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła"

zamieszczone zostały zasady funkcjonowania chłodni bioasekuracyjnej.

 

Darz Bór

Piotr Kiziewicz