UWAGA !!!

W zakładce "Dla Członków Koła" została umieszczona Uchwała WZ oraz zatwierdzony Plan pracy na sezon 2018/2019

 

Poniżej znajduje się pismo do zapoznania PLW dotyczące BIOASEKURACJI

 

Pismo PLW

Koleżanki, Koledzy, informuję:
 
I. że Zarząd Koła zawarł korzystną dla Naszego Koła umowę dotyczącą dostarczania tusz pozyskanej zwierzyny do punktu skupu firmy Weles.
W związku z powyższym wszystkie tusze pozyskanej przez myśliwych zwierzyny mają być dostarczone do punktu skupu w/w firmy. Oczywiście powyższe nie dotyczy tusz zakupionych przez myśliwego na użytek własny.
 
II. W dniu 19 maja br. w Jedwabnem odbędzie się regionalna wystawa łowiecka na która serdecznie zapraszam. Jednocześnie informuję,że istnieje możliwość zorganizowanego wyjazdu na przedmiotową wystawę pojazdem służbowym. W związku z powyższym osoby chętne winne zgłaszać się do kol. R. Przewódzkiego. 

 

 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Janusz Worotnicki

 

W związku z nadesłanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii

zobowiązuje się myśliwych, którzy pozyskali dzika do dostarczenia próbek krwi

do PLW ul. Rynkowa 5 w Kętrzynie.

Zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie z dnia 22.09.2016r. informuję, że na terenie powiatu kętrzyńskiego urzędowe badanie mięsa odstrzelonych dzików przeznaczonych na użytek własny wykonywany jest przez n/w lekarzy weterynarii:

- Marian Kunda ( Kętrzyn, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00),

- Anna Kunda ( Srokowo, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 12.00).

Badania w kierunku włośni wykonywane są bez wg na metodę w poniedziałki, czwartki i piątki. Próbki należy dostarczyć w poniedziałek i czwartek do godz. 12.00 zaś w piątek do 10.00.

Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje o dostarczanie próbek krwi od dzików.

Jednocześnie informuję, że m.in w powiecie węgorzewskim badanie w kierunku włośnia wykonywane są codziennie.

Darz Bór Janusz Worotnicki