Ankieta dotycząca bezpieczeństwa wśród pracowników-mysliwych oraz do kół łowieckich. 

 

Aktualność nt. ankiety:

https://www.pzlow.pl/pomoz-nam-zadbac-o-twoje-bezpieczenstwo-wypelnij-ankiete/

 

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZmY2Sagpl0WFReyt-emU4uGl97t5jJBOtvTsP65KPx9UNDdDWlBPRUVUSFdVWDZQSTJSUzZTQTdNNy4u

 

Informujemy koła łowieckie, że na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ funkcjonuje pogotowie postrzałkowe.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej ZO PZŁ OLSZTYN

https://olsztyn.pzlow.pl/dla-mysliwych/pogotowie-postrzalkowe/

 

Koleżanki i Koledzy.

Informuję, iż w związku ze zmianą przepisów okres polowania na kaczki rozpoczyna się w dniu 01 września a kończy się z dniem 31 grudnia.

 

Łowczy

 

Koleżanki i Koledzy

Informuję, że na stronie internetowej koła w zakładce ,,Dla członków koła" został zamieszczony plan pracy koła na rok gospodarczy 2021/2022. Proszę o realizację prac zgodnie z terminami zawartymi w planie.

Ponadto w dniu 09.04.2021 r. na posiedzeniu Zarządu Koła, w związku z panującą sytuacją epidemiolegiczną na terenie kraju, podjęto uchwałę o przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami WZ w sposób korespondencyjny. Głosowanie będzie dotyczyło, w naszej ocenie najistotniejszych i niezbędnych do dalszego prawidłowego funkcjonowania koła zagadnień.  Dlatego też w zakładce ,,Walne Zgromadzenie - dokumenty" został zamieszczony komplet dokumentów, niezbędnych do oceny sytuacji finansowej koła oraz przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Zamieszczone zostało również pismo informacyjne opisujące każdą z uchwał podlegających głosowaniu. Pismo informujące oraz karty do głosowania zostaną w najbliższym czasie dostarczone do każdego członka koła za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub osobiście przez członka Zarządu Koła. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej, zapoznanie się z dokumentacją i oddanie głosów na karcie do głosowania oraz zwrot kart do głosowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości szczegółowych informacji udzieli Prezes lub Sekretarz Koła

Darz Bór

Prezes Zarządu Koła

Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z informacją przesłaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii informuję, że na terenie powiatu kętrzyńskiego urzędowe badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny wykonywane jest przez następujących, wyznaczonych lekarzy weterynarii:
- lek.wet. Piotr Michał Szklar - Przychodnia Weterynaryjna przy ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn (tel. 660 426 899),
- lek. wet. Dariusz Szklar - Przychodnia Weterynaryjna przy ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn (tel. 660 426 901).
Badania będą wykonywane w poniedziałki i czwartki po godz. 17.00. Próbki mięsa do badania należy dostarczać do Przychodni pod wskazany powyżej adres w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 - 17.00
 
Pozdrawiam
Darz Bór
Piotr Kiziewicz

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją nr 326 została zamieszczona uchwała w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie. Poniżej tekst uchwały. Proszę o zapoznanie się. 

Uchwała nr XXII/371/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

 

Prezes