Informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła" został zamieszczony:

 

1) Plan Plowań (druga zmiana).

 

2) Uchwały Zarządu Koła 2019

Informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła" zostału mieszczony plan polowań zbiorowych w sezonie 2019 / 2020

Koleżanki i koledzy
Informuję, że w dniu 20 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przedmiotowymi zmianami w regulaminie polowań.
 
 
Darz Bór
Piotr Kiziewicz
 

 

Koleżanki, Koledzy

informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła"

zamieszczone zostały zasady funkcjonowania chłodni bioasekuracyjnej.

 

Darz Bór

Piotr Kiziewicz

 

Dzięki uprzejmości jednego z Kolegów,

poniżej umieszczam link do filmu dotyczącego Bioasekuracji.

 

http://www.lublin.pzlow.pl/komunikaty/2019/2019-002.php