Koleżanki, Koledzy

informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła"

zamieszczone zostały zasady funkcjonowania chłodni bioasekuracyjnej.

 

Darz Bór

Piotr Kiziewicz

 

W związku z nadesłanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii

zobowiązuje się myśliwych, którzy pozyskali dzika do dostarczenia próbek krwi

do PLW ul. Rynkowa 5 w Kętrzynie.

Zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie z dnia 22.09.2016r. informuję, że na terenie powiatu kętrzyńskiego urzędowe badanie mięsa odstrzelonych dzików przeznaczonych na użytek własny wykonywany jest przez n/w lekarzy weterynarii:

- Marian Kunda ( Kętrzyn, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00),

- Anna Kunda ( Srokowo, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 12.00).

Badania w kierunku włośni wykonywane są bez wg na metodę w poniedziałki, czwartki i piątki. Próbki należy dostarczyć w poniedziałek i czwartek do godz. 12.00 zaś w piątek do 10.00.

Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje o dostarczanie próbek krwi od dzików.

Jednocześnie informuję, że m.in w powiecie węgorzewskim badanie w kierunku włośnia wykonywane są codziennie.

Darz Bór Janusz Worotnicki