Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z informacją przesłaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii informuję, że na terenie powiatu kętrzyńskiego urzędowe badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny wykonywane jest przez następujących, wyznaczonych lekarzy weterynarii:
- lek.wet. Piotr Michał Szklar - Przychodnia Weterynaryjna przy ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn (tel. 660 426 899),
- lek. wet. Dariusz Szklar - Przychodnia Weterynaryjna przy ul. Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn (tel. 660 426 901).
Badania będą wykonywane w poniedziałki i czwartki po godz. 17.00. Próbki mięsa do badania należy dostarczać do Przychodni pod wskazany powyżej adres w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 - 17.00
 
Pozdrawiam
Darz Bór
Piotr Kiziewicz

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją nr 326 została zamieszczona uchwała w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie. Poniżej tekst uchwały. Proszę o zapoznanie się. 

Uchwała nr XXII/371/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

 

Prezes

Koleżanki i Koledzy
Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną, wprowadzenie ograniczeń w zakresie wykonywania polowań zbiorowych oraz rozpoczęcie remontu ,,Danielówki", Zarząd Koła podjął decyzję o wprowadzeniu poniższych zasad organizacyjnych w bieżącej działalności koła:
1. Wypisywanie odstrzałów od dnia 1 listopada 2020 r. do odwołania będzie odbywało się w świetlicy sołectwa w Silcu na dotychczasowych zasadach opisanych w obowiązującej uchwale Walnego Zgromadzenia. Świetlica Sołectwa znajduje się po lewej stronie drogi około 200 m przed Danielówką jadąc od strony Kętrzyna.
2. Poleca się zwiększenie aktywności wykonywania polowań indywidualnych w celu:
- zwalczania ASF,
- wykonania odstrzału sanitarnego dzików w obwodzie 39 zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Lekarzem Weterynarii (pozostało do odstrzału 10 dzików w powiecie Kętrzyńskim) - termin wykonania umowy do dnia 20 grudnia 2020 r.,
- realizacja rocznego planu łowieckiego a w szczególności odstrzał: cielaków i łań jelenia, saren, drapieżników i zwierzyny drobnej.
3. W celu sprawnej realizacji polowań indywidualnych, poleca się wpisywanie na polowanie tylko na czas kiedy jest ono faktycznie wykonywane, tak by nie blokować łowiska dla innych koleżanek i kolegów.
4. Poleca się komunikację telefoniczną pomiędzy myśliwymi, tak by umożliwić polowanie koleżankom i kolegom w tym samym rejonie danego obwodu łowieckiego (nr telefonów dostępne są w systemie EPI po dotknięciu nazwiska polującego myśliwego - również w wersji EPI na telefon).
5. Poleca się zwracanie szczególnej uwagi na rejony, w których występuje zasiew rzepaku i uprawy szczególnie atrakcyjne dla zwierzyny w celu zapobiegania szkodom łowieckim.
6. Zwracamy uwagę na dbanie o uprawy i zasiewy by nie powodować szkód poprzez jazdę samochodami terenowymi szczególnie w okresie po obfitych opadach.
7. Zaobserwowane szkody w uprawach rolnych poleca się niezwłocznie zgłaszać Łowczemu lub Podłowczemu Koła.
 
Darz Bór 
Prezes Koła

 

Koleżanki i koledzy
 
informuję, że w każdy wtorek można nieodpłatnie korzystać ze strzelnicy w m. Kętrzyńska Kępa koło Gałwun.
Klucze do strzelnicy znajdują się u Prezesa Koła.
 
Wszystkich chętnych do korzystania ze strzelnicy proszę o zapoznanie się z regulaminem strzelnicy
 
 
 
 
Pozdrawiam
Darz Bór
Piotr Kiziewicz

 

Koleżanki i koledzy 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem Głównego Lekarza Weterynarii
oraz stosowanie się do zaleceń w nim przekazanych.
 
 
Darz Bór
Piotr Kiziewicz