Koleżanki i Koledzy
 
Zapraszamy wszystkich członków Koła wraz z rodzinami na III Silecki Festyn Rodzinny, który odbędzie się 2 lipca o godz. 14.00 przy świetlicy w Silcu.
Nasze koło bierze w nim czynny udział. Jest to wspaniały czas i miejsce na wspólną zabawę i integrację.
Przewidziano także atrakcje dla najmłodszych.
 
Ze względów organizacyjnych, wszystkich chętnych do udziału proszę o zgłoszenie swojej obecności do Sekretarza Koła (tel. 668 692 118) do dnia 30.06.2022 r.
 
Osoby chętne do pomocy przy organizacji proszę o kontakt z Prezesem Zarządu tel.(664 425 936)
 
Darz Bór 
Prezes Zarządu
 

plakat festyn Silecki