Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
W dniu 23.11.2021 r. Zarząd Koła podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn.:
,,Modernizacja i wyposażenie bazy edukacji ekologicznej Koła Łowieckiego Daniel w Kętrzynie"
Zgodnie z zapisami umowy planowany koszt dofinansowania w formie pożyczki wynosił 180.000,00 zł. Jednak mając na względzie własne możliwości finansowe po przeliczeniu potrzeb finansowych niezbędnych do zakończenia zadania, ostatecznie koszt kwalifikowany zadania określono na kwotę 147.274,93 zł. Wystąpiliśmy więc z wnioskiem o aneksowanie umowy i ostatecznie dofinansowanie w kwocie 118.505,78 zł.
Realizacja zadania ostatecznie obejmuje poniższe etapy realizacji projektu:
1. Montaż fotowoltaiki.
2. Prace termomodernizacyjne - ocieplenie budynku.
3. Prace wykończeniowe.
4. Wykonanie podjazdu i parkingu.
5. Zakup wyposażenia budynku.
Sprawozdanie z realizacji zadania, zgodnie z zapisami umowy, zostanie przedstawione do dnia 15.02.2022 r.
 
Darz Bór
Prezes Zarządu Koła
Piotr Kiziewicz