Koleżanki i Koledzy
Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r. składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2021 uległa zmianie i wynosi:
- składka normalna - 403 zł,
- składka ulgowa - 223 zł,
Składka ulgowa przysługuje:
- młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2020 r.,
- myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2020 r.,
Członkom zrzeszenia, którzy ukończyli 80 lat do dnia 31 grudnia 2020 r. przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki tj. - 133 zł.
 
Składkę należy wpłacić na konto koła do dnia 20 grudnia 2020 r. 
W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt ze Skarbnikiem Koła.
 
Darz Bór 
Prezes Koła