Koleżanki i Koledzy
Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną, wprowadzenie ograniczeń w zakresie wykonywania polowań zbiorowych oraz rozpoczęcie remontu ,,Danielówki", Zarząd Koła podjął decyzję o wprowadzeniu poniższych zasad organizacyjnych w bieżącej działalności koła:
1. Wypisywanie odstrzałów od dnia 1 listopada 2020 r. do odwołania będzie odbywało się w świetlicy sołectwa w Silcu na dotychczasowych zasadach opisanych w obowiązującej uchwale Walnego Zgromadzenia. Świetlica Sołectwa znajduje się po lewej stronie drogi około 200 m przed Danielówką jadąc od strony Kętrzyna.
2. Poleca się zwiększenie aktywności wykonywania polowań indywidualnych w celu:
- zwalczania ASF,
- wykonania odstrzału sanitarnego dzików w obwodzie 39 zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Lekarzem Weterynarii (pozostało do odstrzału 10 dzików w powiecie Kętrzyńskim) - termin wykonania umowy do dnia 20 grudnia 2020 r.,
- realizacja rocznego planu łowieckiego a w szczególności odstrzał: cielaków i łań jelenia, saren, drapieżników i zwierzyny drobnej.
3. W celu sprawnej realizacji polowań indywidualnych, poleca się wpisywanie na polowanie tylko na czas kiedy jest ono faktycznie wykonywane, tak by nie blokować łowiska dla innych koleżanek i kolegów.
4. Poleca się komunikację telefoniczną pomiędzy myśliwymi, tak by umożliwić polowanie koleżankom i kolegom w tym samym rejonie danego obwodu łowieckiego (nr telefonów dostępne są w systemie EPI po dotknięciu nazwiska polującego myśliwego - również w wersji EPI na telefon).
5. Poleca się zwracanie szczególnej uwagi na rejony, w których występuje zasiew rzepaku i uprawy szczególnie atrakcyjne dla zwierzyny w celu zapobiegania szkodom łowieckim.
6. Zwracamy uwagę na dbanie o uprawy i zasiewy by nie powodować szkód poprzez jazdę samochodami terenowymi szczególnie w okresie po obfitych opadach.
7. Zaobserwowane szkody w uprawach rolnych poleca się niezwłocznie zgłaszać Łowczemu lub Podłowczemu Koła.
 
Darz Bór 
Prezes Koła