Kolezanki i Koledzy
W zwiazku z trwajacymi na terenie kraju ograniczeniami spowodowanymi epidemia oraz obowiazujacym stanem prawnym, wstrzymuje sie do odwolania wykonywanie polowan zbiorowych planowanych na sezon 2020/2021. Jednoczesnie prosze o wykonywanie polowan indywidualnych w celu zwalczania ASF oraz realizacji rocznego planu lowieckiego. 
Darz Bor
Prezes Kola