Koleżanki i Koledzy
Na stronie Koła w zakładce ,,Dla członków Koła" został zamieszczony plan pracy na sezon łowiecki 2020/2021. 
W związku z panującą sytuacją epidemiczną na terenie kraju w obecnej chwili nie ma możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Koła, które mogłoby zatwierdzić plan pracy. W związku z powyższym, działając na podstawie Art. 33 e ustawy Prawo Łowieckie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) oraz par. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2020 r., Zarząd koła podjął decyzję o sporządzeniu planu pracy w celu zachowania ciągłości prowadzenia gospodarki łowieckiej. 
Proszę o zapoznanie się z planem pracy i realizację czynności gospodarczych zgodnie z terminami w nim określonymi. Szczegółowych informacji w zakresie realizacji planu pracy udzieli Podłowczy Koła.
 
Darz Bór
Prezes Koła