Koleżanki i Koledzy,

w zakładce "Dla Członków Koła"

został umieszczony plan pracy na sezon łowiecki 2020/2021