Informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła" został zamieszczony:

 

1) Plan Plowań (druga zmiana).

 

2) Uchwały Zarządu Koła 2019