Koleżanki, Koledzy,
 
Mając na uwadze przeciwdziałanie powstawaniu szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę informuję, że w ob. 39, rejon nr 8 ( Wapiennik) został posiany bobik ( około 70 ha).
W związku z powyższym, apeluję o planowanie w tym rejonie polowań w celu ograniczania szkód.
 
Z myśliwskim pozdrowieniem