Koleżanki, Koledzy
 
W dniu wczorajszym została odebrana przez PIW w Kętrzynie chłodnia bioasekuracyjna prowadzona przez Nasze Koło.
W związku z powyższym informuję, że od dnia dzisiejszego pozyskane dziki można zdawać do chłodni nad którą bezpośredni nadzór prowadzi kol. Radosław Kalista ( tel.505360997) i to z Nim należy się kontaktować w sprawach funkcjonowania chłodni.
Chłodnia znajduje się w Barcianach przy ul. Kościuszki.
Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować n/w kolegom za czas poświęcony na prace związane z uruchomieniem chłodni:
1) Kalista Radosław - 45 roboczogodzin,
2) Piotr Kiziewicz - 45 roboczogodzin,
3) Maciej Zbanyszek - 16 roboczogodzin,
4) Roman Cyrulik - 8 roboczogodzin,
5) Andrzej Balcerzak - 5 roboczogodzin.
6) Krzysztof Cackowski,
7) Ryszard Kozyra,
8) Jan Izbicki.
Ponadto informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymałem zapewnienie od PIW w Kętrzynie że kolejną chłodnię otrzymamy na początku 2019 roku.
 
Z myśliwskim pozdrowieniem Janusz Worotnicki - Prezes Koła