Plan pozyskania rogaczy w obwodach 39 i 14 jest juz wykonany