Koleżanki i Koledzy !
 
W imieniu zarządu koła zapraszam na polowanie otwierające sezon polowań na kaczki. Zbiórka o godz. 8.00 w dniu 01.09 br. przy wiacie w obwodzie 14. Prowadzący polowanie kol. Wiesław Szczepański. Przed polowaniem zostanie przez łowczego przeprowadzone szkolenie z zakresu zasad bioasekuracji i bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych.
                                                                                              Darz Bór
                                                                                            J. Worotnicki