Koleżanki, Koledzy, informuję:
 
I. że Zarząd Koła zawarł korzystną dla Naszego Koła umowę dotyczącą dostarczania tusz pozyskanej zwierzyny do punktu skupu firmy Weles.
W związku z powyższym wszystkie tusze pozyskanej przez myśliwych zwierzyny mają być dostarczone do punktu skupu w/w firmy. Oczywiście powyższe nie dotyczy tusz zakupionych przez myśliwego na użytek własny.
 
II. W dniu 19 maja br. w Jedwabnem odbędzie się regionalna wystawa łowiecka na która serdecznie zapraszam. Jednocześnie informuję,że istnieje możliwość zorganizowanego wyjazdu na przedmiotową wystawę pojazdem służbowym. W związku z powyższym osoby chętne winne zgłaszać się do kol. R. Przewódzkiego. 

 

 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Janusz Worotnicki