2010 rok

Na Walnym Zgromadzeniu Członków koła dokonano wyboru nowego zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu Koła weszli: Janusz Worotnicki – Prezes, Jan Pyszora – Łowczy, Stefan Pyrcz – podłowczy, Marek Ścibek – Skarbnik i Ryszard Przewódzki – sekretarz. Skład Komisji Rewizyjnej: Jan Izbicki – przewodniczący, Zygmunt Warno – członek i Wiesław Szczepański – członek. Podjęto uchwałę o wydzierżawieniu parku okalającego „Danielówkę”. Powierzchnia parku 1,2 ha. Docelowo ma w parku powstać ścieżka ekologiczna dla dzieci i młodzieży. Powołano komitet organizacyjny do obchodów 60 lecia Koła które przypadają w roku przyszłym. W skład komitetu weszło sześciu kolegów. Podjęto uchwałę o budowie zadaszonej wiaty na naszej posesji.

2011 rok

W trakcie realizacji

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019