2000 rok

Powołano zespół roboczy d/s obchodów 50 lecia Koła. Rocznica przypada w 2001 roku. W dniu 04.10. Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała najwyższe odznaczenie łowieckie "ZŁOM" prezesowi naszego Koła kol. Władysławowi Juchniewiczowi. Koło Łowieckie "Daniel" zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Wręczenie odznaczeń nastąpiło 07.10. na XIX Zjeździe Delegatów PZŁ w Olsztynie.

2001 rok

kronika 2001a

"Walne" upoważniło zarząd do do zorganizowania w bieżącym roku uroczystości związanych z jubileuszem 50 lecia istnienia Koła, i wydatkowania na ten cel z kasy Koła nie więcej niż 15 000 zł. Upoważniono zarząd do znalezienia wykonawcy sztandaru. Wkrótce po zebraniu zebrał się zespół d/s obchodów. Ustalono kilka pierwszych przedsięwzięć:

1. Pozyskanie sponsorów na wykonanie sztandaru;

2. Opracowano wzór i podjęto decyzję o wykonaniu dla wszystkich myśliwych, sympatyków i gości zaproszonych okolicznościowego medalu.

3. Nagłośnienie jubileuszu w prasie myśliwskiej i lokalnej, i lokalnej telewizji. W miarę możliwości zainteresować jubileuszem inne media.

kronika 2001b

2002 rok

Koło liczy 45 członków, w tym 27 posiada uprawnienia selekcjonerskie. Na Walnym Zgromadzeniu uhonorowano dyplomami kolegów którzy przygotowywali uroczystości związane z obchodami 50 lecia istnienia Koła. Obserwuje się znaczny wzrost populacji bobrów. Przeprowadzona inwentaryzacja ujawniła w obwodzie 12 siedemnaście zamieszkałych żeremi. Odnotowano drastyczny spadek cen skupu jeleni. Na początku roku wynosiła ona 7 zł/kg, a pod koniec roku 3 zł. Myśliwi rezygnują z rekompensat za pozyskaną zwierzynę. Po raz pierwszy zorganizowano zbiorowe polowanie dewizowe. Podjęto decyzję o utworzeniu internetowej strony Koła.

2003 rok

Koło liczy 46 myśliwych i 4 kandydatów. W "Myśliwcu Warmińsko - Mazurskim" ukazały się dwa artykuły mówiące o naszych myśliwych. Jeden autorstwa Łowczego Rejonowego mówiący o spotkaniu seniorów kół łowieckich powiatu kętrzyńskiego i drugi opisujący sylwetkę naszego prezesa. Naszemu kołu przypadło w ramach współpracy z Obwodem Kaliningradzkim, które realizuje Starostwo Powiatowe w Kętrzynie pokazanie polowania Hubertowskiego. Gościliśmy na polowaniu samorządowców Obwodu, oraz przedstawicieli lokalnych i rosyjskich mediów.

2005 rok

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła wybrano nowy zarząd w składzie: Prezes – kol. Ryszard Przewódzki, Łowczy – kol Zygmunt Warno, Skarbnik – kol Janusz Worotnicki, Sekretarz – kol Bogdan Hirniak. Walne Zgromadzenie uchwaliło składkę do koła w wysokości 150 zł, wpisowe do koła – 600 zł. W tym roku odbyły się pierwsze wewnątrz kołowe zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Koła. Zawody były organizowane razem z corocznym przystrzelaniem broni na strzelnicy w Giżycku. Zwycięzcą pierwszych zawodów został kol Cezary S.ukiennik. Drużyna Koła w dniu 19.06.2005 roku wzięła udział w Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaninach Myśliwskich. Drużyna w składzie: Jan Izbicki, Zygmunt Warno, Cezary Sukiennik, w klasie powszechnej zajęła wynikiem 1102/1500 pkt. II miejsce w okręgu. Zaobserwowano znaczny spadek pogłowia sarn. Przyczyny nieznane. Znajdowano liczne padłe sztuki w lesie i na rzepaczanych polach. Ograniczono odstrzał. Nadleśnictwo zobowiązało się nie wyciągać konsekwencji z tytułu nie wykonania planów pozyskania tego gatunku. Wybudowano okazały paśnik w rejonie Rypławki. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o zakupie budynku po starej zlewni mleka w Silcu z przeznaczeniem po wyremontowaniu na domek myśliwski. Uchwała został zrealizowana w dniu 14.12.2005 i za kwotę 20 000,00 zł domek stał się nasz. W październiku nasz kolega Janusz Worotnicki został wybrany Łowczym Rejonowym Powiatu Kętrzyńskiego. Na polowaniu zbiorowym pozyskano odyńca o złoto medalowym orężu o wadze 130 kg.

kronika 2005
BUDOWA PAŚNIKA

2006 rok

Koło na początku roku liczy 45 członków, pod koniec roku 49. Przyjęto 6 nowych członków. Pięciu macierzystych i jednego nie macierzystego. Dwóch kolegów ubyło z koła na własną prośbę. W bieżącym roku w celu ujednolicenia numeracji w okręgu nastąpiła zmiana numeracji obwodów łowieckich. Obwód nr 3 ma numer 14, obwód nr 12 numer 39. Zima wyjątkowo lekka i bezśnieżna. Podpisano umowy dzierżawy obwodów na kolejne 10 lat. W dniu 02.08.2006 podpisano odbiór prac remontowych wykonywanych przez specjalistyczną firmę. Zakres robót to odnowienie elewacji budynku (ocieplenie, nowe tynki, malowanie), nowe pokrycie dachowe z wybudowaniem nowego komina, wstawienie nowych okien. Z chwilą ukończenia prac przez firmę remontową do dalszych prac wewnątrz budynku przystępują myśliwi. Własnym sumptem uporządkowano teren wokół domku, wykonano ogrodzenie, przystąpiono do zrywania posadzki i tynków wewnątrz budynku.

kronika 2006
"DANIELÓWKA"

2007 rok

Po odbyciu stażu do koła przyjęto czterech kolegów. Koło liczy 53 członków. Zarządowi koła zakupiono telefony komórkowe z limitem rozmów 40 zł Łowczy, 20 zł Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Plan taryfowy przewiduje koszt połączeń między tymi numerami na 5gr/min. połączenia. Zagrożenie pożarowe naszego garażu. Pożar rozpoczął się w sąsiadującym punkcie skupu „Las”. Dla nas pożar zakończył się jedynie zadymieniem pomieszczenia. W dniu 02.06.2007 odbyły się XXI Zawody Strzeleckie Kół Powiatu Kętrzyńskiego których organizatorem było nasze Koło. W roku 207/2008 koło pozyskało 156 dzików, 46 saren, 7 danieli i 17 jeleni. Kontynuowano prace przy remoncie domku. Wykonano ułożenie terakoty we wszystkich pomieszczeniach, zainstalowano urządzenia sanitarne, położono nową instalację elektryczną, wybudowano kominek, wymalowano wszystkie pomieszczenia. W naszym domku odbyły się w tym roku imprezy towarzyszące uroczystym polowaniom: polowaniu Hubertowskiemu i polowaniu Wigilijnemu. Na corocznym polowaniu Zarządów Kół Powiatu Kętrzyńskiego organizowanemu przez KŁ ”Szark” łowczy naszego koła został królem polowania strzelając trzy dziki, vice- królem został Prezes naszego koła z również strzelonymi trzema dzikami. Trzem naszym kolegom Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej.

kronika 2007
WNĘTRZE "DANIELÓWKI"

2008 rok

Do koła przyjęto sześciu kolegów w tym jednego jako członka nie macierzystego. Po raz pierwszy do ochrony wiosennych zasiewów na 300 ha plantacji kukurydzy wprowadzono dyżury nocne. W dyżurach uczestniczyli prawie wszyscy miejscowi członkowie koła. Wiosenna ochrona przyniosła dobry skutek. Dwóch młodych myśliwych ukończyło kurs szacowania szkód łowieckich. Koło złożyło materiały do książkowej wersji Monografii Kół Okręgu Warmińsko Mazurskiego. Monografia w wydaniu albumowym ma się ukazać w roku 2009. Na zaproszenie Zarządu Okręgowego zarząd koła wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył w uroczystości obchodów 85 lecia PZŁ połączonych z otwarciem nowej siedziby Zarządu Okręgowego. W dniu 21.03.2009 pożegnaliśmy zmarłego kolegę Andrzeja O. W uroczystości pogrzebowej wzięła udział liczna grupa kolegów. W dniu 14.02.2009 w okolicach miejscowości Dłużec trzech naszych kolegów ujęło po pościgu uzbrojonego w dubeltówkę kłusownika. Kłusownika oddano w ręce policji.

2009 rok

Koło Liczy 56 członków. Do koła przyjęto jednego kolegę, ubyło z koła dwóch. Jeden odszedł na własną prośbę, jeden został skreślony z listy członków. Trwają prace przy porządkowaniu posesji wokół naszego domku. W bieżącym roku wiele prac wykonano z inicjatywy i przy bardzo dużej pomocy kolegi Krzysztofa C. Przełożono trelinkę na przejazdowej drodze wokół domku, wylano opaskę odwodnieniową wokół domku, udrożniono studzienkę i odpływ wód opadowych. Dokończono ogrodzenie, wykonano bramy wjazdowe na posesję. Zakupiono podwodę do przewozu ok. 20 myśliwych. Przyczepa będzie wykorzystywana do organizacji polowań dewizowych i polowań zbiorowych naszego koła. Do Krainy Wielkich Łowów odszedł kol. Zbigniew C. Wieloletni, bardzo lubiany i zasłużony członek naszego Koła. Podjęto uchwałę o wydzierżawienie działki o powierzchni 0,7 ha w rejonie wsi Róże. Nasze koło było organizatorem tradycyjnego polowania Zarządów Kół Powiatu Kętrzyńskiego. Na tej uroczystości dokonano odsłonięcia obelisku z tablicą pamiątkową przed naszym domkiem. Domek objęto monitoringiem przez firmę Ochrony Mienia „Grom”.

kronika 2009
TABLICA PAMIĄTKOWA PRZED "DANIELÓWKĄ"

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019