1990 rok

Stan koła 53 myśliwych i 1 kandydat. wprowadzono po raz pierwszy polowania dewizowe dla cudzoziemców w naszym Kole. dewizowcy pozyskali 7 rogaczy i 2 jelenie byki w tym jednego medalowego (srebro). Od roku gospodarczego 1990/1991 koła łowieckie będą szacowały szkody wyrządzane przez zwierzynę w płodach rolnych. Od 29.05 zwiększa się do 75% udział kół łowieckich w kwotach wypłacanych odszkodowań. PZŁ liczy 94313 członków.

1991 rok

Dewizowcy strzelili: łosie byki - 2 szt.; rogacze - 4 szt.; dziki - 2 szt.; jelenie byki - 2 szt. w tym jeden srebrno medalowy. Jeden z dzików strzelonych przez myśliwego z Belgii w czasie schładzania tuszy został skradziony. MO odnalazła dzika. W odszkodowaniach łowieckich nastąpiło dalsze zwiększenie obciążeń kół do 95% kwoty odszkodowania. 5% pokrywają LP. Obchodziliśmy 40 lecie istnienia Koła. Z tej okazji odbył się bal, kolegom ręczono kasety video z pamiątkowym filmem z działalności Koła, okolicznościowe znaczki i proporczyki oraz każdy otrzymał pamiątkowy puchar z okolicznościowym napisem zrobiony na zamówienie Koła z zakładzie ceramicznym w Chodzieży.

1992 rok

W bieżącym roku wystąpił pomór dzików. Choroba zdziesiątkowała. populację tego gatunku w naszych łowiskach. Nasze Koło było organizatorem zawodów strzeleckich dla kół i myśliwych z rejonu kętrzyńskiego. Nasza ekipa zajęła I miejsce. 4 sierpnia dyrektor generalny LP wydał instrukcję dotyczącą odstrzału redukcyjnego łosi do stanu zerowego. Myśliwi z całego kraju przekazali 2 mld. zł. na fundusz " Na ratunek lasom". W dniu 25 listopada Sejm RP odrzucił poselski projekt nowej Ustawy Łowieckiej. W grudniu ZG PZŁ opublikował swoje stanowisko dotyczące nowego modelu łowiectwa.

1993 rok

Koło przekazało szpitalowi w Kętrzynie kwotę 20 mln zł. Zakupiono ubrania ochronne dla myśliwych i kandydatów za kwotę 62 699 728 zł. Na rejonowych zawodach strzeleckich nasze Koło zajmuje I miejsce i po raz kolejny zdobywa na własność puchar przechodni. Na zawodach wojewódzkich ta sama ekipa zajmuje III miejsce. W obwodzie nr 12 przebywając na polowaniu indywidualnym w rejonie wsi Kaczory, dwaj koledzy zatrzymali uzbrojonego w dubeltówkę kłusownika. Okazał się nim myśliwy z koła sąsiadującego z naszym obwodem, a zamieszkały na naszym terenie. Sąd skazał go na 1 rok pozbawienia wolności warunkowo zawieszając karę na dwa lata. Nieznani sprawcy dokonali włamania do magazynu Koła w miejscowości Dłużec. Skradziono 40 szt. eternitu i ok. 3 ton bobiku. Straty 4 920 000 zł. Sprawców włamania nie ustalono.

1994 rok

Nastąpiła dewaluacja złotego poprzez obcięcie 4 zer. 10 000 starych złotych ma teraz wartość 1 zł. Obserwuje się wzrost liczebności jeleni w obwodzie nr. 12. W bieżącym roku pozyskano 9 szt. Dewizowcy dokonali odstrzału 3 rogaczy i 1 jelenia byka.

1995 rok

W wyniku ciągłego przypływu nowych członków w Kole na jednego myśliwego przypada 289 ha obwodu. W związku z wprowadzeniem obowiązku pełnej księgowości Koło zatrudnia na umowę zlecenie księgową.

1996 rok

Koło liczy 54 członków. Ustawa Prawo Łowieckie z 13 października obliguje wszystkich dzierżawców (a więc koła łowieckie) do ponoszenia 100% kosztów za szkody powodowane przez zwierzynę w uprawach rolnych. Koło rozwiązało umowę dzierżawy poletka produkcyjnego o pow. 5,7 ha w m. Silec z powodu niskich zysków uzyskiwanych w kolejnych latach gospodarowania. Na strzeleckich zawodach rejonu kętrzyńskiego nasza drużyna zajęła I miejsce. Na zawodach wojewódzkich ta sama ekipa zajęła miejsce IV. Nasze Koło wysunęło propozycję organizacji Festynu Myśliwskiego z włączeniem młodzieży, m.in. ze szkół usytuowanych na terenie naszych obwodów. W dniu 10.07. odbyło się zebranie organizacyjne z udziałem zarządów kół z rejonu kętrzyńskiego tj. KŁ "Daniel" - Kętrzyn; KŁ "Kaczor" - Kętrzyn; KŁ "Szarak" - Kętrzyn; KŁ " Słonka" - Srokowo; KŁ "Wiewiórka" - Korsze; łowczego rejonowego i łowczego wojewódzkiego. Na posiedzeniu podjęto uchwałę o organizacji festynu pod hasłem "Powitanie jesieni" o zasięgu rejonowym. Powołano komitet organizacyjny w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich wymienionych kół. Termin festynu ustalono na dzień 28.09. w ośrodku kolonijnym w Martianach. Festyn rozpoczęto w wyznaczonym terminie sygnałem "Powitanie" wykonanym przez sygnalistów z Technikum Leśnego w Białowieży. W konkursie w strzelaniu z wiatrówki udział wzięło 25 dzieciaków, w konkursie plastycznym 25. Dla pierwszych trzech zwycięzców przygotowano nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. Dla myśliwych przygotowano konkursy strzeleckie, piłkarskie, przeciąganie liny i korzystając z bezpośredniej bliskości jeziora - zawody wędkarskie. Konkursy rozgrywały drużyny poszczególnych KŁ z udziałem sympatyków. Po podsumowaniu konkursów odbyło się spotkanie zarządów kół i przedstawicieli Mazurskiej Rady Łowieckiej z młodzieżą szkolną. Spotkanie obfitowało w wiele pytań dotyczących łowiectwa, ochrony przyrody, przeciwdziałaniu zaśmiecaniu lasów a młodzież "męska" pytała o możliwość zostania myśliwym. Na wszystkie pytania udzielono wyczerpujących odpowiedzi. Uczestników poczęstowano grochówką, bigosem myśliwskim z dziczyzną, wieczorem pieczono na ognisku kiełbaski z dzika. Przy dźwiękach muzyki bawiono się do godz. 22. Festyn był obserwowany przez dziennikarzy. Liczne pochlebne artykuły ukazały się w prasie regionalnej.

1997 rok

Myśliwi dewizowi pozyskali dwa jelenie byki, w tym jeden złoty medal i rogacza. Z protokółu komisji rewizyjnej:" Organizacja i przebieg polowań dewizowych wręcz modelowy: niskie koszty, wysokie wpływy, niewielkie pozyskanie i krótkotrwałe wyłączenie obwodów z polowań". Ukazał się pierwszy numer kwartalnika "Myśliwiec Warmińsko-Mazurski" w cenie 3 zł za egzemplarz. Koło przekazało dla poszkodowanych w powodzi w południowo zachodniej Polsce w wyniku wylania Odry 640 zł. Pieniądze pochodziły z dobrowolnych wpłat członków.

1998 rok

Pozyskanie zwierzyny przedstawiało się następująco: jelenie - 13 szt.; daniele - 2 szt.; sarny - 291 szt. w tym 80 rogaczy; dziki - 98 szt. 06.10. Na polowaniu indywidualnym jeden z kolegów pozyskał odyńca o wadze 185 kg. Oręż wyceniono na 117,10 pkt. - medal srebrny. O ponad 50% wzrasta czynsz za dzierżawę obwodów. Teraz będziemy płacić 0,55 zł/ha. Po analizie kosztów eksploatacji naszego "Stara" podjęto decyzję o jego sprzedaży i zakupie samochodu mniejszego, tańszego w eksploatacji. Dokonano inwentaryzacji stanowisk bobrów na terenie naszych obwodów. Stwierdzono jedno stanowisko na terenie obwodu nr 3 i 13 stanowisk na terenie obwodu nr 12. Podjęto inicjatywę organizacji wystawy łowieckiej na 75 lecie istnienia PZŁ. W skład komitetu organizacyjnego weszli przedstawicieli wszystkich KŁ rejonu kętrzyńskiego. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 09.06. w salach Zamku Kętrzyńskiego. Na otwarciu wystawy obecni byli przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, przedstawiciel UW z wydz. ochrony środowiska, przedstawiciele władz gmin i zarządy Kł rejonu. Na wystawie prezentowano zbiory udostępnione przez muzea w Ciechanowie, Warszawie i Olsztynie. Prezentowano wykopaliska, akcesoria myśliwskie dawne i obecnie używane, zbiory filatelistyczne, książki i prasę o tematyce łowieckiej. Oddzielnie prezentowano osiągnięcia KŁ rejonu kętrzyńskiego w postaci wykresów, tabel, trofeów łowieckich, narzędzi kłusowniczych zdjętych przez myśliwych. Wszyscy uczestnicy otwarcia byli pod wrażeniem rozmachu i tematyki wystawy. Wystawę zwiedziło 9 000 osób w tym wiele wycieczek szkolnych. Wystawa trwała do końca grudnia. W prasie lokalnej ukazało się 10 artykułów na temat działalności Kół, 4 artykuły w "Myśliwcu Warmińsko-Mazurskim", 1 w "Łowcu Polskim", 1 w kwartalniku "Kultura Łowiecka". W dniu 01.07. Koło Łowieckie "Daniel" zostaje odznaczone regionalną odznaką "Zasłużonego dla Łowiectwa Warmii i Mazur".

1999 rok

W dniu 07.11. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia naszego Koła do przedsięwzięcia związanego z budową strzelnicy myśliwskiej w rejonie miejscowości Gałwuny, wspólnie z pozostałymi kołami rejonu kętrzyńskiego. Realizacja inwestycji wymaga wykupu gruntu z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie. Uchwałę o zakupie gruntu podjęto zdecydowaną większością głosów. W dniu 21.11. o godz. 8.45 na polowaniu zbiorowym , w pierwszym pędzeniu leśnym, na wysokości miejscowości Rypławka jeden z kolegów strzelając do dzików breneką z dubeltówki kal. 12/70 spowodował nieszczęśliwy wypadek trafiając w prawą łydkę kolegę stojącego na sąsiednim stanowisku. Przyczyną wypadku była utrata orientacji pod wpływem emocji, co do stanowisk sąsiadów. Postrzał okazał się niegroźny ponieważ pocisk nie naruszył kości. Po trzymiesięcznej kuracji ranny kolega powrócił do czynnej pracy i powrócił w nasze knieje. Na przełomie wieku i tysiąclecia koła łowieckie działając, jak już niejednokrotnie bywało, wspólnie, zorganizowały dla myśliwych, kandydatów i sympatyków kół sylwestrowy bal myśliwski w Szkole Podstawowej w Garbnie. Brać myśliwska w liczbie 200 osób bawiła się w szampańskim nastroju, a zamiast palby myśliwskiej była palba strzelających korków od szampana i ogni sztucznych. Bawiono się do rana, kosztując potraw myśliwskich.

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019