1980 rok

Koło liczy 28 członków. Koło zbudowało garaż na samochód ciężarowy w Kętrzynie. Za szkody łowieckie wypłacono 91 417 zł.

1981 rok

Koło liczy 30 członków. Myśliwi posiadają następujące rodzaje i ilości broni myśliwskiej: Sztucer Mauser kal 8*57 - 11 szt.; Sztucer kal. 30-06 - 5 szt.; Sztucer "Manlicher" kal. 7/64 - 1 szt.; Dryling kal. 12/7*65R - 1 szt.; Dryling kal. 16/8*57R - 2 szt.;Dubeltówka kal 12/70 - 23 szt.; Dubeltówka kal. 16/70 - 9 szt. 20 członków Koła posiada uprawnienia selekcjonerskie. W obwodzie nr 3 wybudowano 6 ambon. Ustalono następujące opłaty: składka członkowska - 60 zł miesięcznie; za strzelonego lisa na polowaniu zbiorowym myśliwy płaci - 2000 zł; za odstrzał lisa na polowanie indywidualne myśliwy płaci 500 zł,; za strzelonego jenota myśliwy płaci 500 zł; za strzelonego borsuka myśliwy płaci 100 zł; za piżmaka 50 zł; za kaczkę 10 zł;. 13 grudnia na terenie kraju wprowadzono stan wojenny w wyniku czego zawieszono działalność Polskiego Związku Łowieckiego, a tym samym działalność naszego Koła. W oparciu o dekret wprowadzający stan wojenny myśliwi zostają zobowiązani do oddania broni myśliwskiej do KM MO i CS WOP. 30 grudnia pod okresową ochronę wchodzi lis, jenot, borsuk, tchórz, piżmak i łyska.

kronika 1981

1982 rok

Koło liczy 33 myśliwych w tym 21 selekcjonerów. W ciągu roku pozyskano: łosie 2 szt.; sarny 38 szt. w tym rogacze - 11 szt.; dziki - 52 szt.; zające - 26 szt.; lisy - 30 szt.; kaczki - 58 szt. W dniu 28.10. na polowaniu zbiorowym na obwodzie nr 12 kol. Stanisław Pietrzyk strzelił odyńca o wadze 165 kg w punkcie skupu. Oręż złoty medal. Dzik ten w miocie straszliwie rozpłatał psa rasy jagdterier. Po udzieleniu pierwszej pomocy wiążącej się między innymi z szyciem i podawaniem medykanentów pies przeżył. Nie pozostawiło to jego psychice większych śladów. Dalej ślepo odważnie atakował dziki.

1983 rok

W sezonie odbyto 11 polowań zbiorowych. Nastąpił wzrost kosztów dzierżawy obwodów o 100%. Koło zorganizowało choinkę dla dzieci członków Koła. Polscy zawodnicy zdobyli złoty medal w Mistrzostwach Świata w strzelaniu z broni pneumatycznej do biegnącego dzika w Dortmundzie.

1984 rok

Koło liczy 45 myśliwych i 6 kandydatów. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koło przekazało kwotę 25000 zł na szpital w Kętrzynie. Wzrasta populacja dzików, radykalnie (o ok.70%) zmniejsza się ilość zajęcy. Nastąpił gwałtowny wzrost populacji lisów. Obserwuje się zwiększoną liczbę wałęsających i kłusujących psów. Naczelna Rada Łowiecka uchwaliła, że powierzchnia obwodów łowieckich na jednego myśliwego ma wynosić 300 ha. W Kole zawieszono polowania na zające.

kronika 1984

1985 rok

Przyjęto na staż 6 ciu kandydatów. Posiadamy w obwodach: paśniki dla sarn - 16 szt.; magazyny na pasze - 3 szt.; wiaty do dokarmiania dzików - 6 szt.; piwnice - 1 szt.; ambony - 58 szt. w tym 8 krytych. Ustalono opłaty do Koła: za odstrzał lisa - 500 zł, za odstrzał piżmaka - 50 zł, za odstrzał lisa - 2000 zł, za strzeloną kaczkę - 10 zł, za gęś - 50 zł, za kunę - 300 zł, za jenota - 500 zł. Liczba myśliwych zrzeszonych w PZŁ wynosi 86 787 myśliwych w tym 42000 selekcjonerów.

1986 rok

Członkowie Koła zasadzili 3,50 ha lasu. Za kwotę 240000 zł zakupiono 8 sztuk danieli w tym 3 byki i 5 łań. Daniele wypuszczono w obwodzie nr 3 w rejonie miejscowości Momajny. Zorganizowano w dniu 26.01. choinkę noworoczną połączoną z zabawą dla dzieci członków i sympatyków Koła. Przygotowano 40 paczek. Był Mikołaj i wspaniała zabawa. PZŁ zatwierdziło " Zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich".

1987 rok

Reprezentacja strzelecka Koła zajęła I miejsce w strzeleckich zawodach rejonowych. Na mistrzostwach województwa olsztyńskiego zajęliśmy III miejsce. W dniach 7 i 8 lipca w Kole przeprowadzona była kontrola przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną. Kontrolą objęto dział gospodarki finansowo-łowieckiej i zagadnienia ogólne. Nie było zastrzeżeń.

1988 rok

Stan członków Koła wynosi 53 członków i 5 kandydatów. Średnia wieku w Kole 41 lat. Na polecenia ZG PZŁ wszystkie koła łowieckie mają przyjąć nazwy związane z językiem myśliwskim. Nasze Koło przyjęło nazwę "Daniel". Nasza ekipa strzelecka zajęła I miejsce na zawodach rejonowych i III na wojewódzkich. Nasz kolega P. Złotorzyński reprezentował województwo na zawodach krajowych., uzyskując klasę mistrzowską. W dniu 11.12. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o przekazanie 50000 zł dla ludności Armenii dotkniętej trzęsieniem ziemi.

1989 rok

W dniu 29.04. w Garbnie odbywa się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w którym wzięły udział zarządy i komisje rewizyjne kół rejonu kętrzyńskiego. Przedmiotem obrad było posumowanie wyników kontroli kół. Od 01.04. zaczyna obowiązywać nowy regulamin polowań.

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019