2010 rok

Na Walnym Zgromadzeniu Członków koła dokonano wyboru nowego zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu Koła weszli: Janusz Worotnicki – Prezes, Jan Pyszora – Łowczy, Stefan Pyrcz – podłowczy, Marek Ścibek – Skarbnik i Ryszard Przewódzki – sekretarz. Skład Komisji Rewizyjnej: Jan Izbicki – przewodniczący, Zygmunt Warno – członek i Wiesław Szczepański – członek. Podjęto uchwałę o wydzierżawieniu parku okalającego „Danielówkę”. Powierzchnia parku 1,2 ha. Docelowo ma w parku powstać ścieżka ekologiczna dla dzieci i młodzieży. Powołano komitet organizacyjny do obchodów 60 lecia Koła które przypadają w roku przyszłym. W skład komitetu weszło sześciu kolegów. Podjęto uchwałę o budowie zadaszonej wiaty na naszej posesji.

2011 rok

W trakcie realizacji

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019

2000 rok

Powołano zespół roboczy d/s obchodów 50 lecia Koła. Rocznica przypada w 2001 roku. W dniu 04.10. Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała najwyższe odznaczenie łowieckie "ZŁOM" prezesowi naszego Koła kol. Władysławowi Juchniewiczowi. Koło Łowieckie "Daniel" zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Wręczenie odznaczeń nastąpiło 07.10. na XIX Zjeździe Delegatów PZŁ w Olsztynie.

2001 rok

kronika 2001a

"Walne" upoważniło zarząd do do zorganizowania w bieżącym roku uroczystości związanych z jubileuszem 50 lecia istnienia Koła, i wydatkowania na ten cel z kasy Koła nie więcej niż 15 000 zł. Upoważniono zarząd do znalezienia wykonawcy sztandaru. Wkrótce po zebraniu zebrał się zespół d/s obchodów. Ustalono kilka pierwszych przedsięwzięć:

1. Pozyskanie sponsorów na wykonanie sztandaru;

2. Opracowano wzór i podjęto decyzję o wykonaniu dla wszystkich myśliwych, sympatyków i gości zaproszonych okolicznościowego medalu.

3. Nagłośnienie jubileuszu w prasie myśliwskiej i lokalnej, i lokalnej telewizji. W miarę możliwości zainteresować jubileuszem inne media.

kronika 2001b

2002 rok

Koło liczy 45 członków, w tym 27 posiada uprawnienia selekcjonerskie. Na Walnym Zgromadzeniu uhonorowano dyplomami kolegów którzy przygotowywali uroczystości związane z obchodami 50 lecia istnienia Koła. Obserwuje się znaczny wzrost populacji bobrów. Przeprowadzona inwentaryzacja ujawniła w obwodzie 12 siedemnaście zamieszkałych żeremi. Odnotowano drastyczny spadek cen skupu jeleni. Na początku roku wynosiła ona 7 zł/kg, a pod koniec roku 3 zł. Myśliwi rezygnują z rekompensat za pozyskaną zwierzynę. Po raz pierwszy zorganizowano zbiorowe polowanie dewizowe. Podjęto decyzję o utworzeniu internetowej strony Koła.

2003 rok

Koło liczy 46 myśliwych i 4 kandydatów. W "Myśliwcu Warmińsko - Mazurskim" ukazały się dwa artykuły mówiące o naszych myśliwych. Jeden autorstwa Łowczego Rejonowego mówiący o spotkaniu seniorów kół łowieckich powiatu kętrzyńskiego i drugi opisujący sylwetkę naszego prezesa. Naszemu kołu przypadło w ramach współpracy z Obwodem Kaliningradzkim, które realizuje Starostwo Powiatowe w Kętrzynie pokazanie polowania Hubertowskiego. Gościliśmy na polowaniu samorządowców Obwodu, oraz przedstawicieli lokalnych i rosyjskich mediów.

2005 rok

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła wybrano nowy zarząd w składzie: Prezes – kol. Ryszard Przewódzki, Łowczy – kol Zygmunt Warno, Skarbnik – kol Janusz Worotnicki, Sekretarz – kol Bogdan Hirniak. Walne Zgromadzenie uchwaliło składkę do koła w wysokości 150 zł, wpisowe do koła – 600 zł. W tym roku odbyły się pierwsze wewnątrz kołowe zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Koła. Zawody były organizowane razem z corocznym przystrzelaniem broni na strzelnicy w Giżycku. Zwycięzcą pierwszych zawodów został kol Cezary S.ukiennik. Drużyna Koła w dniu 19.06.2005 roku wzięła udział w Mistrzostwach Okręgu Olsztyńskiego w Strzelaninach Myśliwskich. Drużyna w składzie: Jan Izbicki, Zygmunt Warno, Cezary Sukiennik, w klasie powszechnej zajęła wynikiem 1102/1500 pkt. II miejsce w okręgu. Zaobserwowano znaczny spadek pogłowia sarn. Przyczyny nieznane. Znajdowano liczne padłe sztuki w lesie i na rzepaczanych polach. Ograniczono odstrzał. Nadleśnictwo zobowiązało się nie wyciągać konsekwencji z tytułu nie wykonania planów pozyskania tego gatunku. Wybudowano okazały paśnik w rejonie Rypławki. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o zakupie budynku po starej zlewni mleka w Silcu z przeznaczeniem po wyremontowaniu na domek myśliwski. Uchwała został zrealizowana w dniu 14.12.2005 i za kwotę 20 000,00 zł domek stał się nasz. W październiku nasz kolega Janusz Worotnicki został wybrany Łowczym Rejonowym Powiatu Kętrzyńskiego. Na polowaniu zbiorowym pozyskano odyńca o złoto medalowym orężu o wadze 130 kg.

kronika 2005
BUDOWA PAŚNIKA

2006 rok

Koło na początku roku liczy 45 członków, pod koniec roku 49. Przyjęto 6 nowych członków. Pięciu macierzystych i jednego nie macierzystego. Dwóch kolegów ubyło z koła na własną prośbę. W bieżącym roku w celu ujednolicenia numeracji w okręgu nastąpiła zmiana numeracji obwodów łowieckich. Obwód nr 3 ma numer 14, obwód nr 12 numer 39. Zima wyjątkowo lekka i bezśnieżna. Podpisano umowy dzierżawy obwodów na kolejne 10 lat. W dniu 02.08.2006 podpisano odbiór prac remontowych wykonywanych przez specjalistyczną firmę. Zakres robót to odnowienie elewacji budynku (ocieplenie, nowe tynki, malowanie), nowe pokrycie dachowe z wybudowaniem nowego komina, wstawienie nowych okien. Z chwilą ukończenia prac przez firmę remontową do dalszych prac wewnątrz budynku przystępują myśliwi. Własnym sumptem uporządkowano teren wokół domku, wykonano ogrodzenie, przystąpiono do zrywania posadzki i tynków wewnątrz budynku.

kronika 2006
"DANIELÓWKA"

2007 rok

Po odbyciu stażu do koła przyjęto czterech kolegów. Koło liczy 53 członków. Zarządowi koła zakupiono telefony komórkowe z limitem rozmów 40 zł Łowczy, 20 zł Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Plan taryfowy przewiduje koszt połączeń między tymi numerami na 5gr/min. połączenia. Zagrożenie pożarowe naszego garażu. Pożar rozpoczął się w sąsiadującym punkcie skupu „Las”. Dla nas pożar zakończył się jedynie zadymieniem pomieszczenia. W dniu 02.06.2007 odbyły się XXI Zawody Strzeleckie Kół Powiatu Kętrzyńskiego których organizatorem było nasze Koło. W roku 207/2008 koło pozyskało 156 dzików, 46 saren, 7 danieli i 17 jeleni. Kontynuowano prace przy remoncie domku. Wykonano ułożenie terakoty we wszystkich pomieszczeniach, zainstalowano urządzenia sanitarne, położono nową instalację elektryczną, wybudowano kominek, wymalowano wszystkie pomieszczenia. W naszym domku odbyły się w tym roku imprezy towarzyszące uroczystym polowaniom: polowaniu Hubertowskiemu i polowaniu Wigilijnemu. Na corocznym polowaniu Zarządów Kół Powiatu Kętrzyńskiego organizowanemu przez KŁ ”Szark” łowczy naszego koła został królem polowania strzelając trzy dziki, vice- królem został Prezes naszego koła z również strzelonymi trzema dzikami. Trzem naszym kolegom Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej.

kronika 2007
WNĘTRZE "DANIELÓWKI"

2008 rok

Do koła przyjęto sześciu kolegów w tym jednego jako członka nie macierzystego. Po raz pierwszy do ochrony wiosennych zasiewów na 300 ha plantacji kukurydzy wprowadzono dyżury nocne. W dyżurach uczestniczyli prawie wszyscy miejscowi członkowie koła. Wiosenna ochrona przyniosła dobry skutek. Dwóch młodych myśliwych ukończyło kurs szacowania szkód łowieckich. Koło złożyło materiały do książkowej wersji Monografii Kół Okręgu Warmińsko Mazurskiego. Monografia w wydaniu albumowym ma się ukazać w roku 2009. Na zaproszenie Zarządu Okręgowego zarząd koła wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył w uroczystości obchodów 85 lecia PZŁ połączonych z otwarciem nowej siedziby Zarządu Okręgowego. W dniu 21.03.2009 pożegnaliśmy zmarłego kolegę Andrzeja O. W uroczystości pogrzebowej wzięła udział liczna grupa kolegów. W dniu 14.02.2009 w okolicach miejscowości Dłużec trzech naszych kolegów ujęło po pościgu uzbrojonego w dubeltówkę kłusownika. Kłusownika oddano w ręce policji.

2009 rok

Koło Liczy 56 członków. Do koła przyjęto jednego kolegę, ubyło z koła dwóch. Jeden odszedł na własną prośbę, jeden został skreślony z listy członków. Trwają prace przy porządkowaniu posesji wokół naszego domku. W bieżącym roku wiele prac wykonano z inicjatywy i przy bardzo dużej pomocy kolegi Krzysztofa C. Przełożono trelinkę na przejazdowej drodze wokół domku, wylano opaskę odwodnieniową wokół domku, udrożniono studzienkę i odpływ wód opadowych. Dokończono ogrodzenie, wykonano bramy wjazdowe na posesję. Zakupiono podwodę do przewozu ok. 20 myśliwych. Przyczepa będzie wykorzystywana do organizacji polowań dewizowych i polowań zbiorowych naszego koła. Do Krainy Wielkich Łowów odszedł kol. Zbigniew C. Wieloletni, bardzo lubiany i zasłużony członek naszego Koła. Podjęto uchwałę o wydzierżawienie działki o powierzchni 0,7 ha w rejonie wsi Róże. Nasze koło było organizatorem tradycyjnego polowania Zarządów Kół Powiatu Kętrzyńskiego. Na tej uroczystości dokonano odsłonięcia obelisku z tablicą pamiątkową przed naszym domkiem. Domek objęto monitoringiem przez firmę Ochrony Mienia „Grom”.

kronika 2009
TABLICA PAMIĄTKOWA PRZED "DANIELÓWKĄ"

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019

1990 rok

Stan koła 53 myśliwych i 1 kandydat. wprowadzono po raz pierwszy polowania dewizowe dla cudzoziemców w naszym Kole. dewizowcy pozyskali 7 rogaczy i 2 jelenie byki w tym jednego medalowego (srebro). Od roku gospodarczego 1990/1991 koła łowieckie będą szacowały szkody wyrządzane przez zwierzynę w płodach rolnych. Od 29.05 zwiększa się do 75% udział kół łowieckich w kwotach wypłacanych odszkodowań. PZŁ liczy 94313 członków.

1991 rok

Dewizowcy strzelili: łosie byki - 2 szt.; rogacze - 4 szt.; dziki - 2 szt.; jelenie byki - 2 szt. w tym jeden srebrno medalowy. Jeden z dzików strzelonych przez myśliwego z Belgii w czasie schładzania tuszy został skradziony. MO odnalazła dzika. W odszkodowaniach łowieckich nastąpiło dalsze zwiększenie obciążeń kół do 95% kwoty odszkodowania. 5% pokrywają LP. Obchodziliśmy 40 lecie istnienia Koła. Z tej okazji odbył się bal, kolegom ręczono kasety video z pamiątkowym filmem z działalności Koła, okolicznościowe znaczki i proporczyki oraz każdy otrzymał pamiątkowy puchar z okolicznościowym napisem zrobiony na zamówienie Koła z zakładzie ceramicznym w Chodzieży.

1992 rok

W bieżącym roku wystąpił pomór dzików. Choroba zdziesiątkowała. populację tego gatunku w naszych łowiskach. Nasze Koło było organizatorem zawodów strzeleckich dla kół i myśliwych z rejonu kętrzyńskiego. Nasza ekipa zajęła I miejsce. 4 sierpnia dyrektor generalny LP wydał instrukcję dotyczącą odstrzału redukcyjnego łosi do stanu zerowego. Myśliwi z całego kraju przekazali 2 mld. zł. na fundusz " Na ratunek lasom". W dniu 25 listopada Sejm RP odrzucił poselski projekt nowej Ustawy Łowieckiej. W grudniu ZG PZŁ opublikował swoje stanowisko dotyczące nowego modelu łowiectwa.

1993 rok

Koło przekazało szpitalowi w Kętrzynie kwotę 20 mln zł. Zakupiono ubrania ochronne dla myśliwych i kandydatów za kwotę 62 699 728 zł. Na rejonowych zawodach strzeleckich nasze Koło zajmuje I miejsce i po raz kolejny zdobywa na własność puchar przechodni. Na zawodach wojewódzkich ta sama ekipa zajmuje III miejsce. W obwodzie nr 12 przebywając na polowaniu indywidualnym w rejonie wsi Kaczory, dwaj koledzy zatrzymali uzbrojonego w dubeltówkę kłusownika. Okazał się nim myśliwy z koła sąsiadującego z naszym obwodem, a zamieszkały na naszym terenie. Sąd skazał go na 1 rok pozbawienia wolności warunkowo zawieszając karę na dwa lata. Nieznani sprawcy dokonali włamania do magazynu Koła w miejscowości Dłużec. Skradziono 40 szt. eternitu i ok. 3 ton bobiku. Straty 4 920 000 zł. Sprawców włamania nie ustalono.

1994 rok

Nastąpiła dewaluacja złotego poprzez obcięcie 4 zer. 10 000 starych złotych ma teraz wartość 1 zł. Obserwuje się wzrost liczebności jeleni w obwodzie nr. 12. W bieżącym roku pozyskano 9 szt. Dewizowcy dokonali odstrzału 3 rogaczy i 1 jelenia byka.

1995 rok

W wyniku ciągłego przypływu nowych członków w Kole na jednego myśliwego przypada 289 ha obwodu. W związku z wprowadzeniem obowiązku pełnej księgowości Koło zatrudnia na umowę zlecenie księgową.

1996 rok

Koło liczy 54 członków. Ustawa Prawo Łowieckie z 13 października obliguje wszystkich dzierżawców (a więc koła łowieckie) do ponoszenia 100% kosztów za szkody powodowane przez zwierzynę w uprawach rolnych. Koło rozwiązało umowę dzierżawy poletka produkcyjnego o pow. 5,7 ha w m. Silec z powodu niskich zysków uzyskiwanych w kolejnych latach gospodarowania. Na strzeleckich zawodach rejonu kętrzyńskiego nasza drużyna zajęła I miejsce. Na zawodach wojewódzkich ta sama ekipa zajęła miejsce IV. Nasze Koło wysunęło propozycję organizacji Festynu Myśliwskiego z włączeniem młodzieży, m.in. ze szkół usytuowanych na terenie naszych obwodów. W dniu 10.07. odbyło się zebranie organizacyjne z udziałem zarządów kół z rejonu kętrzyńskiego tj. KŁ "Daniel" - Kętrzyn; KŁ "Kaczor" - Kętrzyn; KŁ "Szarak" - Kętrzyn; KŁ " Słonka" - Srokowo; KŁ "Wiewiórka" - Korsze; łowczego rejonowego i łowczego wojewódzkiego. Na posiedzeniu podjęto uchwałę o organizacji festynu pod hasłem "Powitanie jesieni" o zasięgu rejonowym. Powołano komitet organizacyjny w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich wymienionych kół. Termin festynu ustalono na dzień 28.09. w ośrodku kolonijnym w Martianach. Festyn rozpoczęto w wyznaczonym terminie sygnałem "Powitanie" wykonanym przez sygnalistów z Technikum Leśnego w Białowieży. W konkursie w strzelaniu z wiatrówki udział wzięło 25 dzieciaków, w konkursie plastycznym 25. Dla pierwszych trzech zwycięzców przygotowano nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. Dla myśliwych przygotowano konkursy strzeleckie, piłkarskie, przeciąganie liny i korzystając z bezpośredniej bliskości jeziora - zawody wędkarskie. Konkursy rozgrywały drużyny poszczególnych KŁ z udziałem sympatyków. Po podsumowaniu konkursów odbyło się spotkanie zarządów kół i przedstawicieli Mazurskiej Rady Łowieckiej z młodzieżą szkolną. Spotkanie obfitowało w wiele pytań dotyczących łowiectwa, ochrony przyrody, przeciwdziałaniu zaśmiecaniu lasów a młodzież "męska" pytała o możliwość zostania myśliwym. Na wszystkie pytania udzielono wyczerpujących odpowiedzi. Uczestników poczęstowano grochówką, bigosem myśliwskim z dziczyzną, wieczorem pieczono na ognisku kiełbaski z dzika. Przy dźwiękach muzyki bawiono się do godz. 22. Festyn był obserwowany przez dziennikarzy. Liczne pochlebne artykuły ukazały się w prasie regionalnej.

1997 rok

Myśliwi dewizowi pozyskali dwa jelenie byki, w tym jeden złoty medal i rogacza. Z protokółu komisji rewizyjnej:" Organizacja i przebieg polowań dewizowych wręcz modelowy: niskie koszty, wysokie wpływy, niewielkie pozyskanie i krótkotrwałe wyłączenie obwodów z polowań". Ukazał się pierwszy numer kwartalnika "Myśliwiec Warmińsko-Mazurski" w cenie 3 zł za egzemplarz. Koło przekazało dla poszkodowanych w powodzi w południowo zachodniej Polsce w wyniku wylania Odry 640 zł. Pieniądze pochodziły z dobrowolnych wpłat członków.

1998 rok

Pozyskanie zwierzyny przedstawiało się następująco: jelenie - 13 szt.; daniele - 2 szt.; sarny - 291 szt. w tym 80 rogaczy; dziki - 98 szt. 06.10. Na polowaniu indywidualnym jeden z kolegów pozyskał odyńca o wadze 185 kg. Oręż wyceniono na 117,10 pkt. - medal srebrny. O ponad 50% wzrasta czynsz za dzierżawę obwodów. Teraz będziemy płacić 0,55 zł/ha. Po analizie kosztów eksploatacji naszego "Stara" podjęto decyzję o jego sprzedaży i zakupie samochodu mniejszego, tańszego w eksploatacji. Dokonano inwentaryzacji stanowisk bobrów na terenie naszych obwodów. Stwierdzono jedno stanowisko na terenie obwodu nr 3 i 13 stanowisk na terenie obwodu nr 12. Podjęto inicjatywę organizacji wystawy łowieckiej na 75 lecie istnienia PZŁ. W skład komitetu organizacyjnego weszli przedstawicieli wszystkich KŁ rejonu kętrzyńskiego. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 09.06. w salach Zamku Kętrzyńskiego. Na otwarciu wystawy obecni byli przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, przedstawiciel UW z wydz. ochrony środowiska, przedstawiciele władz gmin i zarządy Kł rejonu. Na wystawie prezentowano zbiory udostępnione przez muzea w Ciechanowie, Warszawie i Olsztynie. Prezentowano wykopaliska, akcesoria myśliwskie dawne i obecnie używane, zbiory filatelistyczne, książki i prasę o tematyce łowieckiej. Oddzielnie prezentowano osiągnięcia KŁ rejonu kętrzyńskiego w postaci wykresów, tabel, trofeów łowieckich, narzędzi kłusowniczych zdjętych przez myśliwych. Wszyscy uczestnicy otwarcia byli pod wrażeniem rozmachu i tematyki wystawy. Wystawę zwiedziło 9 000 osób w tym wiele wycieczek szkolnych. Wystawa trwała do końca grudnia. W prasie lokalnej ukazało się 10 artykułów na temat działalności Kół, 4 artykuły w "Myśliwcu Warmińsko-Mazurskim", 1 w "Łowcu Polskim", 1 w kwartalniku "Kultura Łowiecka". W dniu 01.07. Koło Łowieckie "Daniel" zostaje odznaczone regionalną odznaką "Zasłużonego dla Łowiectwa Warmii i Mazur".

1999 rok

W dniu 07.11. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia naszego Koła do przedsięwzięcia związanego z budową strzelnicy myśliwskiej w rejonie miejscowości Gałwuny, wspólnie z pozostałymi kołami rejonu kętrzyńskiego. Realizacja inwestycji wymaga wykupu gruntu z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie. Uchwałę o zakupie gruntu podjęto zdecydowaną większością głosów. W dniu 21.11. o godz. 8.45 na polowaniu zbiorowym , w pierwszym pędzeniu leśnym, na wysokości miejscowości Rypławka jeden z kolegów strzelając do dzików breneką z dubeltówki kal. 12/70 spowodował nieszczęśliwy wypadek trafiając w prawą łydkę kolegę stojącego na sąsiednim stanowisku. Przyczyną wypadku była utrata orientacji pod wpływem emocji, co do stanowisk sąsiadów. Postrzał okazał się niegroźny ponieważ pocisk nie naruszył kości. Po trzymiesięcznej kuracji ranny kolega powrócił do czynnej pracy i powrócił w nasze knieje. Na przełomie wieku i tysiąclecia koła łowieckie działając, jak już niejednokrotnie bywało, wspólnie, zorganizowały dla myśliwych, kandydatów i sympatyków kół sylwestrowy bal myśliwski w Szkole Podstawowej w Garbnie. Brać myśliwska w liczbie 200 osób bawiła się w szampańskim nastroju, a zamiast palby myśliwskiej była palba strzelających korków od szampana i ogni sztucznych. Bawiono się do rana, kosztując potraw myśliwskich.

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019

1980 rok

Koło liczy 28 członków. Koło zbudowało garaż na samochód ciężarowy w Kętrzynie. Za szkody łowieckie wypłacono 91 417 zł.

1981 rok

Koło liczy 30 członków. Myśliwi posiadają następujące rodzaje i ilości broni myśliwskiej: Sztucer Mauser kal 8*57 - 11 szt.; Sztucer kal. 30-06 - 5 szt.; Sztucer "Manlicher" kal. 7/64 - 1 szt.; Dryling kal. 12/7*65R - 1 szt.; Dryling kal. 16/8*57R - 2 szt.;Dubeltówka kal 12/70 - 23 szt.; Dubeltówka kal. 16/70 - 9 szt. 20 członków Koła posiada uprawnienia selekcjonerskie. W obwodzie nr 3 wybudowano 6 ambon. Ustalono następujące opłaty: składka członkowska - 60 zł miesięcznie; za strzelonego lisa na polowaniu zbiorowym myśliwy płaci - 2000 zł; za odstrzał lisa na polowanie indywidualne myśliwy płaci 500 zł,; za strzelonego jenota myśliwy płaci 500 zł; za strzelonego borsuka myśliwy płaci 100 zł; za piżmaka 50 zł; za kaczkę 10 zł;. 13 grudnia na terenie kraju wprowadzono stan wojenny w wyniku czego zawieszono działalność Polskiego Związku Łowieckiego, a tym samym działalność naszego Koła. W oparciu o dekret wprowadzający stan wojenny myśliwi zostają zobowiązani do oddania broni myśliwskiej do KM MO i CS WOP. 30 grudnia pod okresową ochronę wchodzi lis, jenot, borsuk, tchórz, piżmak i łyska.

kronika 1981

1982 rok

Koło liczy 33 myśliwych w tym 21 selekcjonerów. W ciągu roku pozyskano: łosie 2 szt.; sarny 38 szt. w tym rogacze - 11 szt.; dziki - 52 szt.; zające - 26 szt.; lisy - 30 szt.; kaczki - 58 szt. W dniu 28.10. na polowaniu zbiorowym na obwodzie nr 12 kol. Stanisław Pietrzyk strzelił odyńca o wadze 165 kg w punkcie skupu. Oręż złoty medal. Dzik ten w miocie straszliwie rozpłatał psa rasy jagdterier. Po udzieleniu pierwszej pomocy wiążącej się między innymi z szyciem i podawaniem medykanentów pies przeżył. Nie pozostawiło to jego psychice większych śladów. Dalej ślepo odważnie atakował dziki.

1983 rok

W sezonie odbyto 11 polowań zbiorowych. Nastąpił wzrost kosztów dzierżawy obwodów o 100%. Koło zorganizowało choinkę dla dzieci członków Koła. Polscy zawodnicy zdobyli złoty medal w Mistrzostwach Świata w strzelaniu z broni pneumatycznej do biegnącego dzika w Dortmundzie.

1984 rok

Koło liczy 45 myśliwych i 6 kandydatów. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koło przekazało kwotę 25000 zł na szpital w Kętrzynie. Wzrasta populacja dzików, radykalnie (o ok.70%) zmniejsza się ilość zajęcy. Nastąpił gwałtowny wzrost populacji lisów. Obserwuje się zwiększoną liczbę wałęsających i kłusujących psów. Naczelna Rada Łowiecka uchwaliła, że powierzchnia obwodów łowieckich na jednego myśliwego ma wynosić 300 ha. W Kole zawieszono polowania na zające.

kronika 1984

1985 rok

Przyjęto na staż 6 ciu kandydatów. Posiadamy w obwodach: paśniki dla sarn - 16 szt.; magazyny na pasze - 3 szt.; wiaty do dokarmiania dzików - 6 szt.; piwnice - 1 szt.; ambony - 58 szt. w tym 8 krytych. Ustalono opłaty do Koła: za odstrzał lisa - 500 zł, za odstrzał piżmaka - 50 zł, za odstrzał lisa - 2000 zł, za strzeloną kaczkę - 10 zł, za gęś - 50 zł, za kunę - 300 zł, za jenota - 500 zł. Liczba myśliwych zrzeszonych w PZŁ wynosi 86 787 myśliwych w tym 42000 selekcjonerów.

1986 rok

Członkowie Koła zasadzili 3,50 ha lasu. Za kwotę 240000 zł zakupiono 8 sztuk danieli w tym 3 byki i 5 łań. Daniele wypuszczono w obwodzie nr 3 w rejonie miejscowości Momajny. Zorganizowano w dniu 26.01. choinkę noworoczną połączoną z zabawą dla dzieci członków i sympatyków Koła. Przygotowano 40 paczek. Był Mikołaj i wspaniała zabawa. PZŁ zatwierdziło " Zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich".

1987 rok

Reprezentacja strzelecka Koła zajęła I miejsce w strzeleckich zawodach rejonowych. Na mistrzostwach województwa olsztyńskiego zajęliśmy III miejsce. W dniach 7 i 8 lipca w Kole przeprowadzona była kontrola przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną. Kontrolą objęto dział gospodarki finansowo-łowieckiej i zagadnienia ogólne. Nie było zastrzeżeń.

1988 rok

Stan członków Koła wynosi 53 członków i 5 kandydatów. Średnia wieku w Kole 41 lat. Na polecenia ZG PZŁ wszystkie koła łowieckie mają przyjąć nazwy związane z językiem myśliwskim. Nasze Koło przyjęło nazwę "Daniel". Nasza ekipa strzelecka zajęła I miejsce na zawodach rejonowych i III na wojewódzkich. Nasz kolega P. Złotorzyński reprezentował województwo na zawodach krajowych., uzyskując klasę mistrzowską. W dniu 11.12. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o przekazanie 50000 zł dla ludności Armenii dotkniętej trzęsieniem ziemi.

1989 rok

W dniu 29.04. w Garbnie odbywa się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w którym wzięły udział zarządy i komisje rewizyjne kół rejonu kętrzyńskiego. Przedmiotem obrad było posumowanie wyników kontroli kół. Od 01.04. zaczyna obowiązywać nowy regulamin polowań.

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019