Koleżanki i Koledzy !

Proszę o wpłaty na konto Koła składek członkowskich do PZŁ za rok 2020 do dnia 23 grudnia 2019 roku.

 

Wysokość składek:

Normalna: 363zł

Ulgowa: 203zł

Po 80-tym roku życia: 123zł

 

Koleżanki i koledzy 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem Głównego Lekarza Weterynarii
oraz stosowanie się do zaleceń w nim przekazanych.
 
 
Darz Bór
Piotr Kiziewicz

 

Informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła" został zamieszczony:

 

1) Plan Plowań (druga zmiana).

 

2) Uchwały Zarządu Koła 2019

Informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła" zostału mieszczony plan polowań zbiorowych w sezonie 2019 / 2020

Koleżanki i koledzy
Informuję, że w dniu 20 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przedmiotowymi zmianami w regulaminie polowań.
 
 
Darz Bór
Piotr Kiziewicz