Koleżanki i Koledzy,

w dniu 16.11.2018 (piątek)o godzinie 17:00

w kościele przy ulicy Poznańskiej odbędzie się Msza Hubertowska.

Koleżanki, Koledzy
 
W dniu wczorajszym została odebrana przez PIW w Kętrzynie chłodnia bioasekuracyjna prowadzona przez Nasze Koło.
W związku z powyższym informuję, że od dnia dzisiejszego pozyskane dziki można zdawać do chłodni nad którą bezpośredni nadzór prowadzi kol. Radosław Kalista ( tel.505360997) i to z Nim należy się kontaktować w sprawach funkcjonowania chłodni.
Chłodnia znajduje się w Barcianach przy ul. Kościuszki.
Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować n/w kolegom za czas poświęcony na prace związane z uruchomieniem chłodni:
1) Kalista Radosław - 45 roboczogodzin,
2) Piotr Kiziewicz - 45 roboczogodzin,
3) Maciej Zbanyszek - 16 roboczogodzin,
4) Roman Cyrulik - 8 roboczogodzin,
5) Andrzej Balcerzak - 5 roboczogodzin.
6) Krzysztof Cackowski,
7) Ryszard Kozyra,
8) Jan Izbicki.
Ponadto informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymałem zapewnienie od PIW w Kętrzynie że kolejną chłodnię otrzymamy na początku 2019 roku.
 
Z myśliwskim pozdrowieniem Janusz Worotnicki - Prezes Koła
 
 
 

UWAGA !!!

W zakładce "Dla Członków Koła" został umieszczony plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019

Koleżanki, Koledzy
Tradycyjnie w bieżącym roku organizujemy Bal Myśliwski na który pierwszeństwo mają myśliwi Naszego Koła.
Bal zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada br od godziny 18.00 w Domu Weselnym przy ulicy Górnej.
 
Organizacją zajmie się Komitet Organizacyjny w składzie:
kol. Piotr Kiziewicz - przewodniczący,
kol. Adam Grodzki,
kol. Krzysztof Pawelczyk.
 
Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do w/w kolegów.
Koszt od pary uzależniony jest m.in.od frekwencji, sponsorów - organizatorzy czynie starania aby koszt oscylował w granicach ubiegłorocznej ceny.
Z myśliwskim pozdrowieniem Janusz Worotnicki

Plan pozyskania rogaczy w obwodach 39 i 14 jest juz wykonany