NEWSLETTER

 1. Posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej w Radomsku

W weekend 25-26 maja w Radomsku odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej. Prezes Rafał Malec i Łowczy Krajowy Albert Kołodziejski zrelacjonowali postępy  prac w Radzie i Zarządzie Głównym. Kol. Wiesław Keller otrzymał Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Dyskutowano na temat zmian w „Łowcu Polskim”, o obowiązkowych badaniach okresowych i ustawowym zakazie polowań nieletnich.

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Powołano Komisje Problemowe

Naczelna Rada Łowiecka na posiedzeniu wyjazdowym w Korbielowie 6 – 7 kwietnia powołała Komisje Problemowe oraz ich przewodniczących.

ZOBACZ SKŁAD PRZEWODNICZĄCYCH

Natomiast na posiedzeniu wyjazdowym w Radomsku 25-26 maja powołano resztę składu tych komisji.

 1. Bilans prac nowego Łowczego Krajowego i Zarządu Głównego

Powołany niedawno  Łowczy Krajowy i Zarząd Główny budują na nowo Polski Związek Łowiecki. Ma to być organizacja bazująca na społeczeństwie obywatelskim, tworzona przez ludzi z pasją i dla ludzi, którzy łowiectwem żyją. W związku z tym w pierwszych dniach działalności podjęto szereg uchwał, które zmieniają oblicze PZŁ, tworząc spójny obraz organizacji łowieckiej.  Wydane decyzje pozwoliły na uszczelnienie finansów i kilkumilionowe oszczędności. Udało się zreorganizować Ośrodki Hodowli Zwierzyny, które do tej pory przynosiły straty. Odwołano niektórych Łowczych Okręgowych, a w ich miejsce powołano tymczasowych Kierowników Biura Zarządów Okręgowych . Powołano też nowy wydział – ds. kontroli, który będzie mieć pieczę nad ewentualnymi nieprawidłowościami w związku. CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Pierwsza narada Łowczego Krajowego z Łowczymi Okręgowymi

25 kwietnia w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego odbyła się pierwsza narada Łowczych Okręgowych z Łowczym Krajowym Albertem Kołodziejskim oraz z Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej Rafałem Malcem. Omawiano na niej sytuację finansową i działalność okręgów. Dyskutowano m.in. nt. aktywizacji w terenie łowczych i kierowników, o ujednoliceniu wynagrodzeń i ASF.

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Polski związek Łowiecki ma nowy statut

Naczelna Rada Łowiecka uchwaliła nowy statut. Został zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Jest dostępny na naszej stronie internetowej, a dokument do pobrania znajdziecie TU.

 1. „Łowiec Polski” w nowej niższej cenie zachęca do współpracy

Cena naszego flagowego czasopisma branżowego spadła do 18,90 zł i czynione są dalsze kroki by była jeszcze niższa. Zmieniono jego skład redakcyjny i szatę graficzną. Pojawiła się też propozycja aktywnego tworzenia pisma przez myśliwych.

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Ważne zmiany w szkoleniach: będzie taniej i prościej

Szkolenia dla nowo wstępujących i selekcjonerów będą tańsze i w jednolitej cenie w całym kraju. Co więcej program i sposób nauczania również będzie identyczny we wszystkich okręgach, a materiał ma spełniać najnowocześniejsze standardy szkoleń tego typu. 

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Hubertus Ogólnopolski w Zamościu

4-6 października nie może Was zabraknąć w Zamościu na ogólnopolskich obchodach Hubertusa. Chętnym do zaprezentowania swojej działalności łowieckiej udostępnimy odpowiednie miejsce wystawowe.

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Nowy regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Naczelna Rada Łowiecka zatwierdziła nowy regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich, a także Ceremoniał obowiązujący przy wręczaniu odznaczeń. Szczegóły znajdziecie w dokumentach, które są do pobrania na naszej stronie internetowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Łowczy Krajowy Interweniuje w sprawie blokowania polowań

Łowczy Krajowy Albert Kołodziejski wystosował pismo do Komendanta Głównego Policji z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wypracowania procedury przeciwdziałania blokowaniu polowań.

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Spotkanie przedstawicieli związków łowieckich zrzeszonych w FACE

W Holandii w dniach 9-11 kwietnia dyskutowano o najgorętszych myśliwskich tematach, czyli m.in. o przyszłości amunicji ołowianej, zarządzaniu populacją dużych ssaków, afrykańskiemu pomorowi świń wśród dzików, zapewnieniu zrównoważonych polowań na ptaki migrujące czy rosnącej populacji wilka. Polskę reprezentował Jarosław Kuczaj, członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

CZYTAJ WIĘCEJ

 1. Licytacja dla Kubusia

Myśliwi w całej Polsce zbierali środki na pomoc medyczną dla syna jednego z naszych kolegów myśliwych. W ramach tej akcji charytatywnej można było wylicytować dzień na stanowisku Łowczego Krajowego. Udało się to kol. Andrzejowi Poredzie.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Koleżanki, Koledzy

informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła"

zamieszczone zostały zasady funkcjonowania chłodni bioasekuracyjnej.

 

Darz Bór

Piotr Kiziewicz

Koleżanki, Koledzy
 
I. W związku z rezygnacją kol. Zdzisław Frygier oraz kol. Adam Wedle z członkostwa w Naszym Kole, pragnę w imieniu własnym, zarządu oraz członków podziękować Kolegom za wkład pracy, aktywność, poświęcony czas na rzecz Koła. Życzę wszelkiej pomyślności I!!
 
II. Informuję, że nowym strażnikiem łowieckim w obwodzie nr 39 został kol. Piotr Szczepański - życzę Koledze aktywności w pełnieniu tej społecznej funkcji.
 
III. Informuję, że Zarząd Koła dokonał zmiany na stanowisku gospodarza w obwodzie 39. W miejsce dotychczasowego gospodarza kol. Rafała Węglarczyka został powołany kol. Krzysztof Cackowski. Koledze Rafałowi serdecznie dziękuję za pracę na tym stanowisku zaś Koledze Krzysztofowi życzę wytrwałości w realizacji zadań w łowisku.
 
                                               Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór 
Janusz Worotnicki
Koleżanki, Koledzy,
 
Mając na uwadze przeciwdziałanie powstawaniu szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę informuję, że w ob. 39, rejon nr 8 ( Wapiennik) został posiany bobik ( około 70 ha).
W związku z powyższym, apeluję o planowanie w tym rejonie polowań w celu ograniczania szkód.
 
Z myśliwskim pozdrowieniem