Koleżanki i Koledzy 

Informuję, że w dniu 20.05.2022 r. o godz. 18.00 Zarząd Koła organizuje spotkanie integracyjne myśliwych i sympatyków łowiectwa w Danielówce. Koło zapewnia przygotowanie Danielówki, zastawę kuchenną, dostęp do kuchni, dobrą muzykę i wspaniałą atmosferę. Przychodzimy z własnym koszykiem, koszt 15 zł od pary (zebrane środki zostaną przeznaczeniem na Danielówkę). Wszystkie osoby chętne do udziału w spotkaniu proszę o zgłaszanie się do Sekretarza Koła (tel. 668 692 118), do dnia 18.05.2022 r.

 

Prezes Zarządu Koła

Koleżanki i Koledzy

Rozpoczynamy kolejny sezon łowiecki. Zwracamy więc szczególną uwagę na bezpieczeństwo i etykę łowiecką. Przypominamy, by w każdym przypadku w trakcie polowania strzelać wyłącznie do celów rozpoznanych. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zrezygnować z oddania strzału. Wraz z oddaniem strzału rozpoczyna się bowiem proces nieodwracalny i w przypadku pomyłki nie pomoże nawet najszczersze ,,Przepraszam".

Okres wiosenny to także czas wyprowadzania młodych przez większość gatunków zwierząt. Zalecamy więc szczególną ostrożność również z powodów etycznych. Zabójstwo matki jakiegokolwiek gatunku skazuje potomstwo na pewną śmierć. 

Przypominamy także o koleżeństwie, budowaniu dobrych przyjacielskich relacji, współpracy i wzajemnej pomocy w łowisku zarówno podczas polowań indywidualnych jak również realizacji prac gospodarczych.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Koła apeluje o rozwagę i dbałość o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z dobrodziejstw natury.

 

Prezes Zarządu Koła

 

 
Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
W dniu 23.11.2021 r. Zarząd Koła podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn.:
,,Modernizacja i wyposażenie bazy edukacji ekologicznej Koła Łowieckiego Daniel w Kętrzynie"
Zgodnie z zapisami umowy planowany koszt dofinansowania w formie pożyczki wynosił 180.000,00 zł. Jednak mając na względzie własne możliwości finansowe po przeliczeniu potrzeb finansowych niezbędnych do zakończenia zadania, ostatecznie koszt kwalifikowany zadania określono na kwotę 147.274,93 zł. Wystąpiliśmy więc z wnioskiem o aneksowanie umowy i ostatecznie dofinansowanie w kwocie 118.505,78 zł.
Realizacja zadania ostatecznie obejmuje poniższe etapy realizacji projektu:
1. Montaż fotowoltaiki.
2. Prace termomodernizacyjne - ocieplenie budynku.
3. Prace wykończeniowe.
4. Wykonanie podjazdu i parkingu.
5. Zakup wyposażenia budynku.
Sprawozdanie z realizacji zadania, zgodnie z zapisami umowy, zostanie przedstawione do dnia 15.02.2022 r.
 
Darz Bór
Prezes Zarządu Koła
Piotr Kiziewicz

 

Koleżanki i Koledzy,

 

w nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii w przypadku ujawnienia padłego ptactwa

proszę o powiadomienie o tym fakcie właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

 

Łowczy

Ankieta dotycząca bezpieczeństwa wśród pracowników-mysliwych oraz do kół łowieckich. 

 

Aktualność nt. ankiety:

https://www.pzlow.pl/pomoz-nam-zadbac-o-twoje-bezpieczenstwo-wypelnij-ankiete/

 

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZmY2Sagpl0WFReyt-emU4uGl97t5jJBOtvTsP65KPx9UNDdDWlBPRUVUSFdVWDZQSTJSUzZTQTdNNy4u

 

Informujemy koła łowieckie, że na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ funkcjonuje pogotowie postrzałkowe.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej ZO PZŁ OLSZTYN

https://olsztyn.pzlow.pl/dla-mysliwych/pogotowie-postrzalkowe/