Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
W dniu 23.11.2021 r. Zarząd Koła podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn.:
,,Modernizacja i wyposażenie bazy edukacji ekologicznej Koła Łowieckiego Daniel w Kętrzynie"
Zgodnie z zapisami umowy planowany koszt dofinansowania w formie pożyczki wynosił 180.000,00 zł. Jednak mając na względzie własne możliwości finansowe po przeliczeniu potrzeb finansowych niezbędnych do zakończenia zadania, ostatecznie koszt kwalifikowany zadania określono na kwotę 147.274,93 zł. Wystąpiliśmy więc z wnioskiem o aneksowanie umowy i ostatecznie dofinansowanie w kwocie 118.505,78 zł.
Realizacja zadania ostatecznie obejmuje poniższe etapy realizacji projektu:
1. Montaż fotowoltaiki.
2. Prace termomodernizacyjne - ocieplenie budynku.
3. Prace wykończeniowe.
4. Wykonanie podjazdu i parkingu.
5. Zakup wyposażenia budynku.
Sprawozdanie z realizacji zadania, zgodnie z zapisami umowy, zostanie przedstawione do dnia 15.02.2022 r.
 
Darz Bór
Prezes Zarządu Koła
Piotr Kiziewicz

 

Koleżanki i koledzy
 
informuję, że w każdy wtorek można nieodpłatnie korzystać ze strzelnicy w m. Kętrzyńska Kępa koło Gałwun.
Klucze do strzelnicy znajdują się u Prezesa Koła.
 
Wszystkich chętnych do korzystania ze strzelnicy proszę o zapoznanie się z regulaminem strzelnicy
 
 
 
 
Pozdrawiam
Darz Bór
Piotr Kiziewicz

 

W związku z nadesłanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii

zobowiązuje się myśliwych, którzy pozyskali dzika do dostarczenia próbek krwi

do PLW ul. Rynkowa 5 w Kętrzynie.