Koleżanki i Koledzy,

 

w nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii w przypadku ujawnienia padłego ptactwa

proszę o powiadomienie o tym fakcie właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

 

Łowczy

Ankieta dotycząca bezpieczeństwa wśród pracowników-mysliwych oraz do kół łowieckich. 

 

Aktualność nt. ankiety:

https://www.pzlow.pl/pomoz-nam-zadbac-o-twoje-bezpieczenstwo-wypelnij-ankiete/

 

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZmY2Sagpl0WFReyt-emU4uGl97t5jJBOtvTsP65KPx9UNDdDWlBPRUVUSFdVWDZQSTJSUzZTQTdNNy4u

 

Informujemy koła łowieckie, że na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ funkcjonuje pogotowie postrzałkowe.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej ZO PZŁ OLSZTYN

https://olsztyn.pzlow.pl/dla-mysliwych/pogotowie-postrzalkowe/

 

Koleżanki i Koledzy.

Informuję, iż w związku ze zmianą przepisów okres polowania na kaczki rozpoczyna się w dniu 01 września a kończy się z dniem 31 grudnia.

 

Łowczy

 

Koleżanki i Koledzy

Informuję, że na stronie internetowej koła w zakładce ,,Dla członków koła" został zamieszczony plan pracy koła na rok gospodarczy 2021/2022. Proszę o realizację prac zgodnie z terminami zawartymi w planie.

Ponadto w dniu 09.04.2021 r. na posiedzeniu Zarządu Koła, w związku z panującą sytuacją epidemiolegiczną na terenie kraju, podjęto uchwałę o przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami WZ w sposób korespondencyjny. Głosowanie będzie dotyczyło, w naszej ocenie najistotniejszych i niezbędnych do dalszego prawidłowego funkcjonowania koła zagadnień.  Dlatego też w zakładce ,,Walne Zgromadzenie - dokumenty" został zamieszczony komplet dokumentów, niezbędnych do oceny sytuacji finansowej koła oraz przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Zamieszczone zostało również pismo informacyjne opisujące każdą z uchwał podlegających głosowaniu. Pismo informujące oraz karty do głosowania zostaną w najbliższym czasie dostarczone do każdego członka koła za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub osobiście przez członka Zarządu Koła. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej, zapoznanie się z dokumentacją i oddanie głosów na karcie do głosowania oraz zwrot kart do głosowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości szczegółowych informacji udzieli Prezes lub Sekretarz Koła

Darz Bór

Prezes Zarządu Koła