Koleżanki i Koledzy
Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r. składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2021 uległa zmianie i wynosi:
- składka normalna - 403 zł,
- składka ulgowa - 223 zł,
Składka ulgowa przysługuje:
- młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2020 r.,
- myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2020 r.,
Członkom zrzeszenia, którzy ukończyli 80 lat do dnia 31 grudnia 2020 r. przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki tj. - 133 zł.
 
Składkę należy wpłacić na konto koła do dnia 20 grudnia 2020 r. 
W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt ze Skarbnikiem Koła.
 
Darz Bór 
Prezes Koła
Koleżanki i Koledzy
Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną, wprowadzenie ograniczeń w zakresie wykonywania polowań zbiorowych oraz rozpoczęcie remontu ,,Danielówki", Zarząd Koła podjął decyzję o wprowadzeniu poniższych zasad organizacyjnych w bieżącej działalności koła:
1. Wypisywanie odstrzałów od dnia 1 listopada 2020 r. do odwołania będzie odbywało się w świetlicy sołectwa w Silcu na dotychczasowych zasadach opisanych w obowiązującej uchwale Walnego Zgromadzenia. Świetlica Sołectwa znajduje się po lewej stronie drogi około 200 m przed Danielówką jadąc od strony Kętrzyna.
2. Poleca się zwiększenie aktywności wykonywania polowań indywidualnych w celu:
- zwalczania ASF,
- wykonania odstrzału sanitarnego dzików w obwodzie 39 zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Lekarzem Weterynarii (pozostało do odstrzału 10 dzików w powiecie Kętrzyńskim) - termin wykonania umowy do dnia 20 grudnia 2020 r.,
- realizacja rocznego planu łowieckiego a w szczególności odstrzał: cielaków i łań jelenia, saren, drapieżników i zwierzyny drobnej.
3. W celu sprawnej realizacji polowań indywidualnych, poleca się wpisywanie na polowanie tylko na czas kiedy jest ono faktycznie wykonywane, tak by nie blokować łowiska dla innych koleżanek i kolegów.
4. Poleca się komunikację telefoniczną pomiędzy myśliwymi, tak by umożliwić polowanie koleżankom i kolegom w tym samym rejonie danego obwodu łowieckiego (nr telefonów dostępne są w systemie EPI po dotknięciu nazwiska polującego myśliwego - również w wersji EPI na telefon).
5. Poleca się zwracanie szczególnej uwagi na rejony, w których występuje zasiew rzepaku i uprawy szczególnie atrakcyjne dla zwierzyny w celu zapobiegania szkodom łowieckim.
6. Zwracamy uwagę na dbanie o uprawy i zasiewy by nie powodować szkód poprzez jazdę samochodami terenowymi szczególnie w okresie po obfitych opadach.
7. Zaobserwowane szkody w uprawach rolnych poleca się niezwłocznie zgłaszać Łowczemu lub Podłowczemu Koła.
 
Darz Bór 
Prezes Koła
Kolezanki i Koledzy
W zwiazku z trwajacymi na terenie kraju ograniczeniami spowodowanymi epidemia oraz obowiazujacym stanem prawnym, wstrzymuje sie do odwolania wykonywanie polowan zbiorowych planowanych na sezon 2020/2021. Jednoczesnie prosze o wykonywanie polowan indywidualnych w celu zwalczania ASF oraz realizacji rocznego planu lowieckiego. 
Darz Bor
Prezes Kola

 

Informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła" umieszczony został plan polowań.