Koleżanki i Koledzy,

informuję, że w zakładce "Dla Członków Koła" (Sezon Łowiecki 2020/2021) zamieszczone zostało pismo dotyczące działań podjętych przez Zarząd Koła w związku z sytuacją epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju oraz ograniczeniami z tym związanymi. Proszę o pilne zapoznanie się z pismem. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Zarządem Koła.

 

 

Koleżanki i Koledzy
Na stronie Koła w zakładce ,,Dla członków Koła" został zamieszczony plan pracy na sezon łowiecki 2020/2021. 
W związku z panującą sytuacją epidemiczną na terenie kraju w obecnej chwili nie ma możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Koła, które mogłoby zatwierdzić plan pracy. W związku z powyższym, działając na podstawie Art. 33 e ustawy Prawo Łowieckie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) oraz par. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2020 r., Zarząd koła podjął decyzję o sporządzeniu planu pracy w celu zachowania ciągłości prowadzenia gospodarki łowieckiej. 
Proszę o zapoznanie się z planem pracy i realizację czynności gospodarczych zgodnie z terminami w nim określonymi. Szczegółowych informacji w zakresie realizacji planu pracy udzieli Podłowczy Koła.
 
Darz Bór
Prezes Koła

 

Koleżanki i Koledzy,

w zakładce "Dla Członków Koła"

został umieszczony plan pracy na sezon łowiecki 2020/2021

 

 

Szanowni Myśliwi,

prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.

Pragniemy, by film ten został rozpowszechniony wśród myśliwych, o co prosimy Zarządy Okręgowe, a także poszczególnych myśliwych.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tnKsAS6ODBI&feature=youtu.be

Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ap21dnDljc0&feature=youtu.be

Miejmy na uwadze bioasekurację  nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.

By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.