Koleżanki i Koledzy

informuję, że Naczelna Rada Łowiecka Uchwałą nr 521 z dnia 29.09.2022 r. ustaliła wysokości składki członkowskiej od osób fizycznych na rok 2023, poniżej podaję wysokość składki na PZŁ na 2023 r.:

składka normalna - 503,- zł (w tym ubezpieczenie 43,- zł)

składka ulgowa dla osób uczących się do 25-go roku życia i osób, które ukończyły 70 lat - 273,- zł (w tym ubezpieczenie 43,-)

składka ulgowa dla osób, które ukończyły 80 lat - 158,- zł (w tym ubezpieczenie 43,-)

Składkę należy przelać na konto Koła lub osobiście u Skarbnika.
 
Darz Bór 
Prezes Zarządu Koła

 

K O M U N I K A T Y

 

1. Zmiana kryteriów odstrzału jeleni byków:

 

https://olsztyn.pzlow.pl/zmiana-kryteriow-odstrzalu-bykow-jelenia-szlachetnego/

 

 

W związku z niekorzystnymi zmianami w strukturze wieku jeleni byków odstrzelonych w ostatnich sezonach oraz wnioskami Komisji Hodowli Zwierzyny

oraz Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału i Wyceny Trofeów Łowieckich, po konsultacji z RDLP w Olsztynie

Zarząd Okręgowy w dniu 18.08.br. podjął uchwałę w sprawie zmiany kryteriów odstrzału byków jelenia szlachetnego.

Zmiana dotyczy kryteriów odstrzału byków w 6-10 roku życia oraz długości odrostków uznawanych za odnogi według kryteriów selekcji.

 

Aktualnie obowiązujące kryteria oraz ustalenia dodatkowe zamieszczamy poniżej. Wprowadzone zmiany zaznaczono wytłuszczonym drukiem i zielonym kolorem tła.

 

Prawidłowość odstrzału byków niekoronnych i jednostronie koronnych bez względu na ilość odnóg w wieńcu nie budzi wątpliwości.

Dla ułatwienia interpretacji wprowadzonych kryteriów odstrzału byków o wieńcach obustronnie koronnych w 6-10 roku życia podajemy poniższe przykłady:

– 10-ak regularny obustronnie koronny: na każdej tyce oczniak, opierak i korona z 3 odnóg, łącznie 6 odnóg w koronach – odstrzał prawidłowy „O”

– 12-ak nieregularny obustronnie koronny: 1 tyka – oczniak, nadoczniak, opierak, korona z 3 odnóg; 2-tyka oczniak, opierak, korona z 3 odnóg, łącznie 6 odnóg w koronach– odstrzał prawidłowy „O”

– 12-ak  regularny obustronnie koronny: na każdej tyce oczniak, nadoczniak, opierak i korona z 3 odnóg, łącznie 6 odnóg w koronach – odstrzał prawidłowy „O”

– 12-ak  nieregularny obustronnie koronny: 1 tyka – oczniak, opierak, korona z 4 odnóg, 2 tyka oczniak, nadoczniak, opierak i korona z 3 odnóg, łącznie 7 odnóg w koronach – odstrzał nieprawidłowy „X”

– 12-ak  regularny obustronnie koronny: na każdej tyce oczniak, opierak i korona z 4 odnóg, łącznie 8 odnóg w koronach – odstrzał nieprawidłowy „X”

 
 
2. Koleżanki i Koledzy
 
Zapraszamy wszystkich do udziału w Zawodach Strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn w dniu 27.08.2022 r.
na strzelnicy Klubu Strzeleckiego ALFA w Gałwunach z którego cały dochód przeznaczony jest na leczenie trzyletniego Jasia Korshenrich.
Zawody organizowane są przy wsparciu wszystkich kół powiatu kętrzyńskiego.
 
Zapraszamy wszystkich członków koła wraz z rodzinami
oraz sympatyków łowiectwa do udziału w zawodach.
 
 
Darz Bór
Zarząd Koła